ล่องเรือสำราญ Costa Venezia สิงคโปร์ แหลมฉบัง สงกรานต์ 13-17 เม.ย.62-ZZTP

                                    
  

 

 
 
 
 
 
 
 

#เรือสำราญCosta Venezia
ขอต้อนรับทุกท่านสู่เรือสำราญอิตาลีสุดหรู  ลำใหม่ล่าสุดของตระกูล Costa Cruises ที่จะปล่อยลงน้ำในวันที่ 3 มีนาคม 2562   เป็นเรือสำราญขนาดใหญ่ ขนาด 135,500 ตัน   จุผู้โดยสารได้มากกว่า 5,280คน มีห้องพักไว้รองรับผู้โดยสารมากถึง 1,300 ห้อง พร้อมพนักงานกว่าพันคนคอยให้บริการทุกท่าน โดยเรือลำนี้ มาในธีม เทศกาลคาร์นิวัล เมืองเวนิส แห่งประเทศอิตาลี
 
** เที่ยวเรือสำราญน้องใหม่ล่าสุด ไม่ต้องไปไกลถึงอิตาลี
ในเส้นทางพิเศษ : สิงคโปร์ แหลมฉบัง 5วัน 4คืน 
ฉลองวันสงกรานต์ รอบปฐมฤกษ์
>> วันที่ 13 - 17 เมษายน 2562  ราคา เริ่มต้น 26,900.-บาท

วันแรกของการเดินทาง : เสาร์ ที่ 13 เมษายน 2562  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์   

08.30    เชิญท่านสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ แถว K ประตู 5  กรุณาเดินทางถึงสนามบินล่วงหน้าก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 4 ชั่วโมง (ช่วงเทศกาล) เพื่อทำการเช็คอิน แลกบอร์ดดิ้งพาสต์และโหลดสัมภาระด้วยตัวท่านเอง
12.15      ออกเดินทางโดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เหินฟ้าสู่สิงคโปร์  เที่ยวบินที่ SQ975
15:40     ถึงสนามบินชางงี่ ประเทศสิงคโปร์ 
สิงคโปร์   เป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน การธนาคาร และเป็นศูนย์กลางการคมนาคม สิงคโปร์เต็มไปด้วยอาคารระฟ้ามากมาย ผสมผสานกลมกลืนกันอย่างลงตัว กับวีถีเดิมๆ ของคนที่นี่ โดยมี เมอร์ไลออน เป็นสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์  เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย  (ค่ารถรับ-ส่งระหว่างสนามบิน-ท่าเรือและทัวร์ในสิงคโปร์-ไม่รวมในรายการ)
20.00     ถึงท่าเรือ  Marina Bay Cruise Center     เพื่อเช็คอินขึ้นเรือ                                 
ผ่านขั้นตอนการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง, การตรวจ X-RAY ก่อนขึ้นเรือ
เอกสารที่ต้องใช้ในการเช็คอิน

  1. พาสปอร์ตผู้เดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากว่า 6 เดือน
  2. Boarding Form ของ Costa 
  3. Health Form
  4. ใบ ต.ม.ขาเข้า-ขาออกประเทศสิงคโปร์

** หมายเหตุ : ทางเรือจะเปิดให้ทำการเช็คอิน ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 ชั่วโมง คือระหว่าง 19.59 – 22.59 น และ ปิดการเช็คอินก่อนเวลาเรือออก 1 ชั่วโมง**
เย็น          หลังเช็คอินขึ้นเรือเรียบร้อยแล้ว  เชิญท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ
**หลังอาหารเชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมความบันเทิงหลากหลายที่เตรียมไว้ต้อนรับลูกค้าคนสำคัญเช่นท่าน อาทิเช่น  ชมโชว์ที่พรั่งพร้อมด้วยระบบแสงสีเสียง  ,โรงภาพยนตร์  , เสี่ยงโชคกันที่ห้องคาสิโน  ห้องฟังเพลงและห้องเลาจ์น  บาร์เครื่องดื่ม  หรือ จะสนุกสนานกันกับพ้องเพื่อนที่ดิสโก้เธค
23.00  ก่อนเวลาเรือออกจากท่าขอเชิญท่านนำเสื้อชูชีพจากห้องพักของท่านมาเข้าร่วมฟังการสาธิตระบบความปลอดภัยบนเรือ (Emergency Drill ) 
** หมายเหตุ !!!  ทางเรือจะประกาศเวลาที่แน่นอนในการทำ Emergency Drill  อีกครั้ง 
23.59    เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่แหลมฉบัง ประเทศไทย
พักค้างคืนบนเรือสำราญ Costa Venezia 

วันที่สองของการเดินทาง : อาทิตย์ ที่ 14 เมษายน 2562    ล่องทะเล   

เช้า      เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องบุฟเฟ่ต์บนเรือตามอัธยาศัย
** เช้านี้ท่านสามารถออกกำลังกายด้วยการจ็อกกิ้งบนจ็อกกิ้งแทรคระยะทาง  หรือจะว่ายน้ำออกกำลังกาย ที่ห้องยิม เพื่อความสดชื่น
ช่วงสายๆขอเชิญท่านพักผ่อนอย่างอิสระเลือกสนุกสนานกับกิจกรรมบันเทิงหลากหลายบนเรือ หรือใช้ Facility ต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมาย อาทิเช่น
** การรับประทานอาหารในห้องอาหารหลัก หรือจะเป็นห้องอาหารแบบบุฟเฟ่ต์   ห้องอาหารพิเศษ (มีค่าบริการเพิ่ม)
** ดิสโก้เธค  Disco  ** ห้องฟังเพลงและห้องเลาจ์น  ** บาร์เครื่องดื่ม  และบาร์ไอศกรีม
** ห้องโชว์ และการแสดงที่พรั่งพร้อมด้วยระบบแสงสีเสียงที่ห้องเธียรเตอร์ 
** ห้องคาสิโน (Casino)  **สระว่ายน้ำ   และ  สระน้ำวน
** ห้องยิม ,ห้องเซาวน่า ,ห้องนวด และอบไอน้ำ    **ลานกีฬาอเนกประสงค์
**ห้องเกมส์ และเครื่องเล่น Simulator **  สโมสรสำหรับเด็ก และวัยรุ่น
** อินเตอร์เน็ท คาเฟ่    **ร้านค้าปลอดภาษี
** ห้องแพทย์ ,  ห้องทำพิธีแต่งงาน   , ห้องสมุด   ,   ห้องแสดงภาพเขียนศิลปะ  
เย็น      เชิญท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ
พักค้างคืนบนเรือสำราญ Costa Venezia 

วันที่สามของการเดินทาง : จันทร์ที่ 15 เมษายน 2562   ล่องทะเล   

เช้า      เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องบุฟเฟ่ต์บนเรือตามอัธยาศัย
** เช้านี้ท่านสามารถออกกำลังกายด้วยการจ็อกกิ้งบนจ็อกกิ้งแทรคระยะทาง  หรือจะว่ายน้ำออกกำลังกาย ที่ห้องยิม เพื่อความสดชื่น
** ช่วงสายๆขอเชิญท่านพักผ่อนอย่างอิสระกับวันเวลาที่จะหยุดท่านให้อยู่ราวกับความฝัน   เลือกสนุกสนานกับกิจกรรมบันเทิงหลากหลายบนเรือ หรือใช้ Facility ต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมาย
** เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน และ อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ**
หลังอาหารเชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมความบันเทิงหลากหลายที่เตรียมไว้ต้อนรับลูกค้าคนสำคัญเช่นท่าน กับการแสดงโชว์ที่พรั่งพร้อมด้วยระบบแสงสีเสียงที่โรงภาพยนตร์     เสี่ยงโชคกันที่ห้องคาสิโน  ห้องฟังเพลงและห้องเลาจ์นตามอัธยาศัย
พักค้างคืนบนเรือสำราญ Costa Venezia  

วันที่สี่ของการเดินทาง : อังคารที่ 16 เมษายน 2562   แหลมฉบัง ประเทศไทย   

เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 06:00 น.เรือจอดพักค้างคืน  
06:00     เรือเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี  ประเทศไทย
เช้า     เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารหลักหรือห้องอาหารบุฟเฟ่ต์บนเรือตามอัธยาศัย
** เช้านี้ท่านสามารถออกกำลังกายด้วยการจ็อกกิ้งบนจ็อกกิ้งแทรคระยะทาง  หรือจะว่ายน้ำออกกำลังกายเพื่อความสดชื่น   หรือสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่ทางเรือได้รังสรรค์ไว้เพื่อท่าน
ขอต้อนรับท่านกลับสู่ประเทศไทย  ประเทศของเรามีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 50 ของโลก มีเนื้อที่ 513,115 ตารางกิโลเมตร  และมีประชากรมากเป็นอันดับที่ 20 ของโลก คือ ประมาณ 66 ล้านคน  โดยท่าเรือแหลมฉบัง เป็นท่าเรือน้ำลึกหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี  มีพื้นที่ขนาด 6,340 ไร่ มีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเป็นประตูเศรษฐกิจของประเทศกด้วย
** ท่านสามารถเลือกพักผ่อนอยู่บนเรือหรือเลือกซื้อทัวร์บนฝั่งเพิ่มเติมได้ ทัวร์ที่แนะนำมีดังนี้   (ค่าใช้จ่ายทัวร์บนฝั่ง – ไม่รวมในรายการ)
**6864 : Evening Relaxation Pattaya with Thai Dinner  4 ½  HRS      EUR 85/PAX
** 6863: Nong Nooch Tropical Garden & Folk Show    5 HRS           EUR 44/PAX
** หมายเหตุ :  ทางเรือไม่อนุญาตให้ทางคณะทำทัวร์บนฝั่งด้วยตัวเอง และท่านที่ลงจากเรือเพื่อไปท่องเที่ยว กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
***เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ ***
**หมายเหตุ :  คืนนี้ขอให้ท่านเก็บกระเป๋าใบใหญ่และสัมภาระต่างๆให้เรียบร้อย โดยทางเจ้าหน้าที่จะนำแท็กผูกกระเป๋าสีต่างๆ ตามเวลาที่จะลงจากเรือมาไว้ให้ท่านในห้องพัก  ให้ท่านผูกแท็กกระเป๋าให้เรียบร้อย จากนั้นนำมาวางไว้หน้าห้องพัก ก่อนเวลา 23.00 น. เจ้าหน้าที่ของเรือมาจัดเก็บ  และนำกระเป๋าของท่านลงจากเรือในเช้าวันรุ่งขึ้น   และขอแนะนำให้ท่านจัดของใช้ที่เหลืออยู่นำใส่กระเป๋าใบเล็กเพื่อถือลงจากเรือในวันรุ่งขึ้น ** (วันเวลาที่แน่นอนเช็คจาก Today อีกครั้ง)
พักค้างคืนบนเรือสำราญ Costa Venezia 

วันที่ห้าของการเดินทาง : พุธที่ 17 เมษายน 2562   แหลมฉบัง – กรุงเทพฯ   

เข้า      เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารหลักหรือห้องอาหารบุฟเฟ่ต์บนเรือตามอัธยาศัย 
**หลังอาหาร  ขอให้ทุกท่านจัดเก็บกระเป๋าสัมภาระให้เรียบร้อย  ลงมาพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ และ รอเจ้าหน้าที่  ประกาศเรียกลงเรือ  (เช็คเวลาที่แน่นอนจาก Today)
>> อย่าลืมนำ Costa card ติดตัวมาด้วยเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ขณะที่ลงจากเรือ
หลังจากตรวจรับสัมภาระ และ ผ่านขั้นตอนตรวจลงตราหนังสือเดินทาง พร้อมพิธีการทางศุลกากรแล้ว  นำท่านเดินกลับทางสู่กรุงเทพมหานคร  
(รถรับ-ส่งจากแหลมฉบัง – กรุงเทพฯ - รวมในรายการแล้ว)
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 
Happy Time… Happy Tour…  Happy Mail Travel

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ : เดินทาง 13 - 17 เม.ย.62 ** สงกรานต์ 

ราคาห้องพักบนเรือต่อท่าน(บาท)

 

Inside

Plus Credit on board US$100/cabin

(ผู้ใหญ่)
ท่าที่3/4

เด็กอายุต่ำกว่า
12 ปี***
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

Outside

Balcony

ผู้ใหญ่(เริ่มต้น )

26,500

32,500

36,500

20,000

13,000

ดูเว็บ

**ราคาพิเศษนี้ภายใน 31 ตุลาคม 2561 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่่ยนแปลง

Visitors: 206,244