ล่องเรือสำราญแม่น้ำแยงซีเกียง ชมเขื่อนยักษ์ อภิมหาโปรเจ็คระดับกินเนสบุ๊ค ซานเสียต้าป้า เป็นโครงการที่ใหญ่โตที่สุดอีกอย่างหนึ่งของจีน กับเรือสำราญ CENTURY CRUISE /YANGTZE CRUISE / PRESIDENT CRUISE

Yangtze River Cruise

Visitors: 16,203