ทัวร์กรุ๊ป Costa Venezia สิงคโปร์ - แหลมฉบัง บิน FD 13 - 17 เม.ย.62 สงกรานต์ เมษายน

ไม่พบสินค้า

                                     

#เรือสำราญCosta Venezia
ขอต้อนรับทุกท่านสู่เรือสำราญอิตาลีสุดหรู  ลำใหม่ล่าสุดของตระกูล Costa Cruises ที่จะปล่อยลงน้ำในวันที่ 3 มีนาคม 2562 เป็นเรือสำราญขนาดใหญ่ ขนาด 135,500 ตัน จุผู้โดยสารได้มากกว่า 5,280คน มีห้องพักไว้รองรับผู้โดยสารมากถึง 1,300 ห้อง พร้อมพนักงานกว่าพันคนคอยให้บริการทุกท่าน โดยเรือลำนี้ มาในธีม เทศกาลคาร์นิวัล เมืองเวนิส แห่งประเทศอิตาลี

#เรือสำราญ COSTA VENEZIA-สงกรานต์2562
หยุดสงกรานต์กับโปรแกรม ล่องเรือสำราญ เส้นทางสุดพิเศษ 
**สิงคโปร์  แหลมฉบัง 5วัน 4คืน บิน Air Asia
**เดินทางวันที่ 13 – 17 เมษายน 2562
-ตั๋วเครื่องบินขาไปสิงคโปร์ BY  AIR ASIA / City Tour สิงคโปร์ / บริการรถรับส่ง แหลมฉบัง-กรุงเทพ
-หัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดทริป / พร้อมบริการอาหารครบทุกมื้อ  / เต็มอิ่มกับกิจกรรมบนเรือสำราญและโชว์ต่างๆ

วันที่ 01           สนามบินดอนเมือง – ประเทศสิงคโปร์

04.30 น.คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับดูแลด้าฯเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
07.00 น.นำท่านเหินฟ้าสู่ เกาะสิงคโปร์ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD359
10.25 น.เดินทางถึง สนามบิน ซางฮี ประเทศสิงคโปร์ 

หรือเที่ยวบิน
08.30 น.คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
10.40 น.นำท่านเหินฟ้าสู่ เกาะสิงคโปร์ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD357
14.00 น.เดินทางถึง สนามบิน ซางฮี ประเทศสิงคโปร์
(เวลาท้องถิ่น เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรนำทุกท่านเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวบนเกาะสิงคโปร์ นำทุกท่านชม น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง หรือ Fountain of Wealth เป็นน้ำพุขนาดใหญ่จนได้รับการบันทึกใน Guinness Book of Records ว่าเป็นน้ำพุที่ใหญ่ที่สุดในโลกนับตั้งแต่ปี 1988 ซึ่งในปัจจุบันก็ยังไม่มีใครล้มแชมป์ได้ ด้วยขนาดความสูงที่มากถึง 13.8 เมตร อีกทั้งน้ำพุแห่งนี้ตั้งอยู่ใน กลุ่มอาคารซันเทคซิตี้ (Suntec city)ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่ว่ากันว่าออกแบบตามหลักฮวงจุ้ยทุกประการจึงทำให้เป็นเหมือนจุดศูนย์รวมของพลังงานด้านบวก ตามหลักฮวงจุ้ยนั่นเอง
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำทุกท่านชมวิว เมอร์ไลอ้อน สิงคโปร์ไฟลเออร์ตึกเอสพลานาด และบริเวณอ่าวมารีน่าเบย์ จากมุมมองที่แตกต่าง ซึ่งสวยงามและน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อนสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีอายุกว่า 30ปี โดยรูปปั่นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า ซึ่งมีทัศนียภาพงามมากๆ The Merlion นี้ถูกผสมผสานระหว่างความจริง และตำนานซึ่งมีหัวเป็นสิงโตและลำตัวเป็นปลากำลังโต้คลื่นส่วนหัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของตำนานการค้นพบสิงหปุระหรือสิงคโปร์ในปัจจุบัน
นำท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ที่ ถนนออร์ชาร์ดศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชั้นนำและสินค้าหลากหลาย อาทิ เซ็นเตอร์พ็อยท์, โรบินสัน, ลักกี้พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดชอ้ปปิ้งเซ็นเตอร์ เป็นต้น ให้ท่านชอ้ปปิ้งสินค้ามากมายจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมชั้น นำต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนมขบเคี้ยว ของฝาก ของที่ระลึก ของเล่นเด็ก สิงคโปร์ การ์ เด้น บาย เดอะ เบย์ GARDEN BY THE BAY ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่บนเกาะสิงคโปร์ กับต้นไม้น านาพันธุ์ บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกันมีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ และยังมี โซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบ่งโดย อุณหภูมิที่ต้นไม้ต้องการ ดังนี้ Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้ง-เย็น)(OCBC SKY WALK) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมีสวนธีมต่างๆ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree 8 SGD (208บาท) และ 2 Domes (700 บาท)
23.50 น.      เรือสำราญ COSTA VENEZIAออกจากท่าเรือ MARINA BAY CRUISE สู่น่านน้ำสากล
(*สำคัญมาก* ทุกท่านต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปมาที่ท่าเรือด้วย)
**ก่อนที่เรือสำราญจะทำการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill) โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่กำหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ ที่แผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน**

วันที่ 02           น่านน้ำสากล – อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA
เรือสำราญ COSTA VENEZIAเรือสำราญลำใหม่ล่าสุดของแบรนด์ Costa Cruise เปิดให้บริการเดือน  มีนาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นเส้นทางเปิดตัวใหม่แกะกล่อง สำหรับเรือสำราญ COSTA  VENEZIA หนัก 135,500 ตัน ความยาวของเรือ 324 ฟุต ความสูง 18 ชั้น ห้องพักจำนวน 2,116 เคบิล สามารรับผู้เข้าพักได้ 5,260 คน
** อิสระให้ทุกท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  บนเรือที่ทางเรือ จัดเตรียมไว้ให้สำหรับทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน
เที่ยง        รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA
ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA

วันที่ 03           น่านน้ำสากล – อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA
อิสระให้ทุกท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  บนเรือที่ทางเรือจัดเตรียมไว้ให้สำหรับทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน
เที่ยง        รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA
อิสระให้ทุกท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  บนเรือที่ทางเรือ จัดเตรียมไว้ให้สำหรับทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน
ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA

วันที่ 04     ท่าเรือแหลมฉบัง (ประเทศไทย) - อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA
อิสระให้ทุกท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  บนเรือที่ทางเรือจัดเตรียมไว้ให้สำหรับทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน
เที่ยง        รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA
อิสระให้ทุกท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  บนเรือที่ทางเรือ จัดเตรียมไว้ให้สำหรับทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน
ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA
หมายเหตุ  ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง ก่อนเที่ยงคืน โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

วันที่ 05    ท่าเรือแหลมฉบัง (ประเทศไทย) – กรุงเทพฯ

08.00 น.เรือสำราญ COSTA VENEZIA เข้าเทียบท่าเรือแหลมฉบังหลังเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือเดินทางผ่านศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระการเดินทางแล้วนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพฯ (สวนจุฬา 100 ปี) โดยรถโค้ชปรับอากาศ

 

Happy Time… Happy Tour…  Happy Mail Travel

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ :สงกรานต์ 13 – 17 เม.ย. 2561

ประเภทห้องพักบนเรือ
COSTA FORTUNA

ผู้ใหญ่ท่านล่ะ
(พัก 2 ท่านต่อห้อง)

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

 พักเดี่ยว

Inside Classic

25,900

21,900

17,900

33,800

Oceanview Classic

32,900

21,900

17,900

43,800

Balcony Classic

37,900

21,900

17,900

52,800

Mini Suite

     โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

Suite

Grand Suite

 

Visitors: 11,278