แพคเกจล่องเรือสำราญ Enchanted Princess ก.ค.-ก.ย.63 เปิดตัวเรือหรูลำใหม่สุด เที่ยว 3เส้นทางเด่น ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน เที่ยวเรือสำราญ EUROPE เดินทาง กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 2563

รหัสสินค้า : HMT-ZZAC-ENCHANTED PRINCESS-CRUISE ONLY

แพคเกจเดินทางเอง : เปิดตัวเรือหรูลำใหม่สุด ล่องเรือสำราญ Enchanted Princess เที่ยว 3 เส้นทางเด่น ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน7 คืน - Cruise Only

เส้นทาง 1 เที่ยว อิตาลี-มอนเตเนโกร-กรีซ :เดินทาง 11-18 ก.ค.63 / 1-8 ส.ค.63 / 22-29 ส.ค.63 / 12-19 ก.ย.63

เส้นทาง 2 เที่ยว สเปน-ยิบรอลตาร์-ฝรั่งเศส-อิตาลี : เดินทาง 25ก.ค. - 1ส.ค.63 / 15-22 ส.ค.63 / 5-12 ก.ย.63 / 26 ก.ย. - 3 ต.ค.63

เส้นทาง 3 เที่ยว กรีซ-มอนเตเนโกร-อิตาลี : เดินทาง 18-25 ก.ค.63 / 8-15 ส.ค.63 / 29 ส.ค.- 5 ก.ย.63 / 19-26 ก.ย.63

สายการบิน : **ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

รวม : ตั๋วเรือ พักบนเรือ 7 คืน / ภาษีท่าเรือ / อาหารบนเรือทุกมื้อตามที่ระบุในตั๋วเรือ /กิจกรรม ตามที่ระบุในตั๋วเรือ 

ไม่รวม : ตั๋วเครื่องบินไปกลับ / รถรับส่งระหว่างท่าเรือ-สนามบิน / ค่าทิปบนเรือ (ชำระบนเรือ)  / ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง / **ไม่มีหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทาง

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป ,โปรแกรมการท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ

**หมายเหตุ:ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง,จำนวนห้องพักบนเรือที่ยังว่างอยู่ ,กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

41,500.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

                             

#เปิดตัวเรือหรูลำใหม่สุด”Enchanted Princess”
เที่ยว 3 เส้นทางเด่น ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
เดินทาง กรกฎาคม – กันยายน 2563 : ราคาเริ่มต้น 41,500.-บาท
*****************************************************************************************************
เส้นทาง 1 เที่ยว อิตาลี-มอนเตเนโกร-กรีซ : ราคาเริ่มต้น 41,500 บาท
เดินทาง
11-18 ก.ค.63 / 1-8 ส.ค.63 / 22-29 ส.ค.63 / 12-19 ก.ย.6

Date

Port

Arrive

Depart

วันแรก

โรม / ชิวิคตาเวคเคีย ,อิตาลี
( Rome,Civitavecchia, Italy )

-

19.00 น.

วันที่สอง

เนเปิ้ล,ประเทศอิตาลี (Naples , Italy )

07.00 น.

19.00 น.

วันที่สาม

ล่องทะเล ( At Sea )

-

-

วันที่สี่

เกอเตอร์ ,มอนเตเนโกร ( Kotor,Montenegro )

07.00 น.

 17.00 น.

วันที่ห้า

คอร์ฟู ,กรีซ ( Corfu , Greece )

07.00 น.

16.00 น.

วันที่หก

ครีต / ฮาเนีย ,กรีซ (Crete /Chania,Greece )

12.00 น.

 22.00 น.

วันที่เจ็ด

มิโคนอส ,กรีซ (Mykonos,Greece )

08.00 น.

21.00 น.

วันที่แปด

เอเธนส์ , กรีซ (Athens ,Greece )

04.00 น.

-

 

เส้นทาง 2 เที่ยว สเปน-ยิบรอลตาร์-ฝรั่งเศส-อิตาลี: ราคาเริ่มต้น 41,500 บาท
เดินทาง 25ก.ค.-1ส.ค.63 / 15-22 ส.ค.63 / 5-12 ก.ย.63 / 26 ก.ย. - 3 ต.ค.63

Date

Port

Arrive

Depart

วันแรก

บาร์เซโลน่า , สเปน (Barcelona, Spain )

-

22.00 น.

วันที่สอง

ล่องทะเล ( At Sea )

-

-

วันที่สาม

ยิบรอลตาร์ (Gibraltar)

07.00 น.

 17.00 น.

วันที่สี่

ล่องทะเล ( At Sea )

-

-

วันที่ห้า

มาร์กเซย/โพรวองซ์,ฝรั่งเศส
( Marseille /Provence,France)

08.00 น.

17.00 น.

วันที่หก

เจนัว,อิตาลี ( Genoa, Italy )

07.00 น.

21.00 น.

วันที่เจ็ด

ฟลอเรนซ์ /ปิซา/ลิวอร์โน,อิตาลี
(Florence/Pisa (Livorno),Italy)

07.00 น.

19.00 น.

วันที่แปด

โรม / ชิวิคตาเวคเคีย ,อิตาลี ( Rome,Civitavecchia, Italy )

05.00 น.

-

เส้นทาง 3 เที่ยว กรีซ-มอนเตเนโกร-อิตาลี: ราคาเริ่มต้น 48,000 บาท
เดินทาง 18-25 ก.ค.63 / 8-15 ส.ค.63 / 29 ส.ค.- 5 ก.ย.63 / 19-26 ก.ย.63

Date

Port

Arrive

Depart

วันแรก

เอเธนส์ , กรีซ (Athens ,Greece )

-

19.00 น.

วันที่สอง

ซานโตรินี,กรีซ (Santorini,Greece )

07.00 น.

19.00 น.

วันที่สาม

ล่องทะเล ( At Sea )

-

-

วันที่สี่

เกอเตอร์ ,มอนเตเนโกร ( Kotor,Montenegro )

07.00 น.

 15.00 น.

วันที่ห้า

เกาะซิซิลี/เมสซิน่า,อิตาลี (Sicily (Messina), Italy )

12.00 น.

20.00 น.

วันที่หก

เนเปิ้ล,ประเทศอิตาลี (Naples , Italy )

07.00 น.

19.00 น.

วันที่เจ็ด

ล่องทะเล ( At Sea )

-

-

วันที่แปด

บาร์เซโลน่า , สเปน (Barcelona, Spain )

05.00 น.

-

….Cruise Vacations Start Here….Cruise Tour eXperts by HMT
รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสายการเดินเรือ และความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ

หมายเหตุ ***กระเป๋าเดินทาง และ ทรัพย์สินส่วนตัวทุกอย่าง ผู้เดินทางต้องดูแลและรับผิดชอบด้วยตัวเอง หากเกิดการสูญหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ แทนได้

อัตราค่าบริการ 

เส้นทาง

ห้องไม่มีหน้าต่าง
ราคาพักคู่ ( ต่อท่าน )

เส้นทาง 1 เที่ยว อิตาลี-มอนเตเนโกร-กรีซ

41,500 บาท

เส้นทาง 2 เที่ยว สเปน-ยิบรอลตาร์-ฝรั่งเศส-อิตาลี:

41,500 บาท

เส้นทาง 3 เที่ยว กรีซ-มอนเตเนโกร-อิตาลี

48,000 บาท

Visitors: 199,146