Fly+Cruise Genting Dream แพคเกจเรือสำราญ รวมตั๋ว SL ม.ค.-เม.ย.63 ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์-กัวลาลัมเปอร์(มาเลเซีย) 3 วัน 2 คืน เที่ยวเรือสำราญ เอเชีย Singapore Malaysia มกราคม กุมภาพันธ์ เมษายน 2563

รหัสสินค้า : HMT-ZZSP-GENTING- PORT KLANG3D-SL

แพคเกจ : ล่องเรือสำราญ Genting Dream ( Dream Cruises ) - ตั๋วเรือ + ตั๋วเครื่องบิน

Genting Dream เรือสำราญในตระกูลของ Dream Cruise สร้างขึ้น และนำลงทะเลล่องใน ปี 2016 มีความใหญ่โตถึง 150,659 ตัน มีความสูงถึง 19 ชั้นและจุผู้โดยสารทั้งหมด 3,352 คนและลูกเรืออีก 2,016 คน มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 1,674 ห้องและ ห้องพักแบบสวีท 142 ห้อง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกระดับนอกจากความใหญ่และความจุแบบอลังการแล้ว ยังมาพร้อมกับความบันเทิงและร้านอาหารมากมายให้คุณได้ลิ้มลองแบบนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว

เส้นทาง : สิงคโปร์ - พอร์ตคลัง (กัวลาลัมเปอร์ ,มาเลเซีย) - สิงคโปร์ 3วัน 2คืน

สายการบิน : Lion Air ( SL )

รวม : ตั๋วเครื่องบินไปกลับ / ตั๋วเรือพักบนเรือ 2 คืน / อาหารบนเรือทุกมื้อตามที่ระบุในตั๋วเรือ / กิจกรรมตามที่ระบุในตั๋วเรือ 

ไม่รวม :ค่าภาษีท่าเรือ 1,900 บาทต่อท่าน ชำระพร้อมค่าทัวร์ / รถรับส่งระหว่างสนามบินสิงคโปร์ - ท่าเรือ / ค่าทิปส์ SGD 21 ต่อท่านต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony / ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง / **ไม่มีหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทาง

** ราคาโปรโมชั่นห้องพักมีจำนวนจำกัด กรุณาตรวจสอบห้องพักกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการจอง

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป

**หมายเหตุ:ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง,สถานะที่นั่งว่างของสายการบิน,จำนวนห้องพักบนเรือที่ยังว่างอยู่ ,กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

เดินทาง : 8-10 มกราคม 2563 / 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 / 1-3 เมษายน 2563 (เรือออก 21.00 น.)

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

10,999.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

                             

#สำราญ Genting Dream Cruise   
ล่องเรือสำราญเส้นทาง สิงคโปร์ - พอร์ตคลัง (กัวลาลัมเปอร์ ,มาเลเซีย) - สิงคโปร์ 3วัน 2คืน **ตั๋วเครื่องบิน+ตั๋วเรือสำราญ
**โดยสายการบิน LION AIR (SL)
เดินทาง 8-10 มกราคม 2563 / 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 / 1-3 เมษายน 2563 (เรือออก 21.00 น.)

วันแรก  กรุงเทพฯ –สิงคโปร์ – (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ )

04.30 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
07.40 น.  เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL100
11.20 น.  เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
ไม่รวมในค่าบริการ สามารถนั่ง TAXI ไปที่ MARINA BAY CRUISE CENTER
หรือ รถไฟใต้ดิน MRT > SOUTH PIER ได้ตามอัธยาศัย

18.00น. ลูกค้า  REGISTER ณ. ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center ด้วยตนเอง
**
เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Genting Dream เรือสำราญในตระกูลของ Dream Cruise สร้างขึ้นและนำลงทะเลล่องใน ปี 2016 มีความใหญ่โตถึง 150,659 ตัน มีความสูงถึง 19 ชั้นและจุผู้โดยสารทั้งหมด 3,352 คน มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 1,674 ห้องและ ห้องพักแบบสวีท 142 ห้อง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกระดับนอกจากความใหญ่และความจุแบบอลังการแล้ว ยังมาพร้อมกับความบันเทิงและร้านอาหารมากมายให้คุณได้ลิ้มลองแบบนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว
*** ก่อนเวลาเรือสำราญออกจากท่าขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมซ้อมจุดรวมพลกรณีฉุกเฉิน ‘Muster Drill’ ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎการเดินเรือสากลโดยเมื่อมีประกาศจากทางเรือให้ทุกท่านไปยังจุดรวมพลตามที่กำหนดไว้บนบัตรขึ้นเรือ (SeaPass) ของท่าน***    
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ  ห้องอาหารหลัก จากที่โชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานที่ห้องอาหาร บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ ได้ตามอัธยาศัย หลังจากนั้นชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก (ท่านที่จะชมโชว์จะต้องทำการจองรอบโต๊ะที่Box Office ซึ่งตั้งอยู่โซน Lobbyชั้น 6) และชมดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
(หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษีจะเปิดให้บริการรวมทั้งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย )*** Casino ให้บริการหลัง 24.00 น.***
*ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตาม ห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้*

*  ห้องอาหาร The Lido

ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือสำราญ

** ห้องอาหาร Dream Dining
(walk-in open seating)

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และ ชั้น 8 ของเรือ

*** ชมการแสดงโชว์ที่ห้องโชว์หลักชั้น 7 ซึ่งจะโชว์สองรอบด้วยกันคือ 20.00 น. และ 22.00 น. ***
21.00  น.   ***** เรือออกเดินทางสู่น่านน้ำสากล มุ่งสู่ประเทศมาเลเซีย *****

วันที่สอง  ท่าเรือ พอร์ตคลัง ประเทศ มาเลย์เซีย 

รับประทานอาหาร เช้า , กลางวัน  ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
*ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตาม ห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้*

*  ห้องอาหาร The Lido

ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือสำราญ

** ห้องอาหาร Dream Dining
(walk-in open seating)

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และ ชั้น 8 ของเรือ

**เต็มอิ่มกับกิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการ NAVIGATOR)
12.00 น.  เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ พอร์ตคลังประเทศมาเลเซีย
**สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง
**ณ บริเวณท่าเรือ พอร์ตคลังจะมีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีกด้วย ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดยสามารถดูได้จาก Dream Daily ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน

กิจกรรมและความสนุกบนเรือ GENTING DREAM
https://www.dreamcruiseline.com/en/cruise-experiences/entertainment/

 

คลิ๊ก : ทัวร์เสริม Shore ExcursionPORTKLANG เริ่มต้นที่ 50 SGD / pax
*** ลูกค้าต้องมาขึ้นเรือก่อนเรือออก 1-1.5 ช.ม. ***

เย็น  ท่านสามารถทานอาหารเย็นได้ ณ ห้องอาหารหลักที่แสดงอยู่ในบัตร  Cruise Card ของท่านตามเวลาจองของท่านว่าจะเป็นรอบ 17.00 หรือ 20.00 น. หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
**เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน
22.00 น. 
เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและกำหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนำกระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น (สิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ)

**ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก **
23.00 น.  เรือล่องออกจากท่าเรือพอร์ตคลังประเทศมาเลเซีย

วันที่สาม  ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์  – กรุงเทพฯ

07.30-09.00 น.รับประทานอาหาร เช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
12.00 น.  เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือมารีน่าเบย์ ครูสเซนเตอร์ประเทศสิงคโปร์ หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่างหลังจากนั้น
** กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ**
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
17.30 น.  ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี
20.30 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL105
22.05 น.  เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

….Cruise Vacations Start Here….Cruise Tour eXperts by HMT

รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสายการเดินเรือ และความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ

หมายเหตุ ***กระเป๋าเดินทาง และ ทรัพย์สินส่วนตัวทุกอย่าง ผู้เดินทางต้องดูแลและรับผิดชอบด้วยตัวเอง
หากเกิดการสูญหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ แทนได้***

อัตราค่าบริการ:เดินทาง  มกราคม 2563 /กุมภาพันธ์ 2563 /เมษายน 2563

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ

ราคาทารก
ต่ำกว่า 2 ขวบ

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

ห้อง INTERIOR ISS/ISA
ไม่มีหน้าต่าง

ห้อง OCEAN VIEW
OSS/OSA
มีหน้าต่าง

ห้อง BALCONY มีระเบียง
BSS / BSA
มีหน้าต่าง

SL100
07.40-11.20
SL105
20.30-22.05

8-10 ม.ค.63
เรือออก 21.00

10,999.-
+ 1,900.-

13,999.-
+1,900.-

15,999.-
+ 1,900.-

6,900.-

7,900.-

เช็คห้องก่อนจองทุกครั้ง

SL100
07.40-11.20
SL105
20.30-22.05

12-14 ก.พ. 63
เรือออก 21.00

10,999.-
+ 1,900.-

13,999.-
+ 1,900.-

15,999.-
+ 1,900.-

6,900.-

7,900.-

เช็คห้องก่อนจองทุกครั้ง

SL100
07.40-11.20
SL105
20.30-22.05

1-3 เม.ย.63
เรือออก 21.00

11,999.-
+ 1,900.-

14,999.-
+ 1,900.-

16,999.-
+ 1,900.-

6,900.-

7,900.-

เช็คห้องก่อนจองทุกครั้ง

**ราคานี้ไม่รวม : ค่าภาษีท่าเรือ 1,900 บาทต่อท่าน ชำระพร้อมค่าทัวร์
**ไม่รวมค่าทิป (GRATUITY ON BOARD) SGD 21 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony

Visitors: 201,200