Fly+Cruise Genting Dream แพคเกจ รวมตั๋ว FD ก.ย.-ต.ค.62 ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์-หมู่เกาะเรดัง(มาเลเซีย)–สีหนุวิลล์ (กัมพูชา)-แหลมฉบัง 4วัน 3คืน ทัวร์เรือสำราญ เดินทาง กันยายน ตุลาคม

รหัสสินค้า : HMT-G003-GENTING DREAM3N-SIN-BKK-FD

แพคเกจเดินทางเอง : แพคเกจล่องเรือสำราญ Genting Dream ตั๋วเครื่องบิน+ตั๋วเรือ+รถรับส่ง ขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ - เที่ยวมาเลเซีย กัมพูชา - แหลมฉบัง สุดคุ้ม รวมรถรับส่งจากแหลมฉบัง-กรุงเทพฯ

เส้นทาง : สิงคโปร์ – หมู่เกาะเรดัง(มาเลเซีย) –สีหนุวิลล์ (กัมพูชา)-แหลมฉบัง 4วัน 3คืน

สายการบิน : Air Asia ( FD )

รวม : ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-สิงคโปร์,ตั๋วเรือพร้อมห้องพักบนเรือ 3คืน ,อาหารบนเรือทุกมื้อ,กิจกรรมต่างๆ,รถโค้ชรับ/ส่งสนามบินสิงคโปร์–ท่าเรือ,รถรับส่งจากท่าเรือแหลมฉบัง – กรุงเทพ

ไม่รวม : ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ SGD 21 ต่อคืน / ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด /ค่าอาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ / ไม่มีหัวหน้าทัวร์

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป ,โปรแกรมการท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ

**หมายเหตุ:ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง,จำนวนห้องพักบนเรือและสายการบินที่ยังว่างอยู่ ,กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

เดินทาง วันที่ 8 – 11 กันยายน 2562 / 13 -16 ตุลาคม 2562ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

16,900.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

                             

#ล่องเรือสำราญ GENTING DREAM เรือสำราญในตระกูลของ Dream Cruise สร้างขึ้น และนำลงทะเลล่องใน ปี 2016 มีความใหญ่โตถึง 150,659 ตัน มีความสูงถึง 19 ชั้นและจุผู้โดยสารทั้งหมด 3,352 คนและลูกเรืออีก 2,016 คน มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 1,674 ห้องและ ห้องพักแบบสวีท 142 ห้อง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกระดับนอกจากความใหญ่และความจุแบบอลังการแล้ว ยังมาพร้อมกับความบันเทิงและร้านอาหารมากมายให้คุณได้ลิ้มลองแบบนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว
**ทริปสุดพิเศษ!!!แพคเกจล่องเรือสำราญ รวมตั๋วเครื่องบิน Air Asia (FD ) ล่องจากประเทศสิงคโปร์ - ถึงแหลมฉบัง พร้อมรถรับส่ง
**เส้นทาง : สิงคโปร์ – หมู่เกาะเรดัง(มาเลเซีย) –สีหนุวิลล์ (กัมพูชา)-แหลมฉบัง 4วัน 3คืน 
วันเดินทาง : 8-11 กันยายน 2562 // 13-16 คุลาคม 2562  ราคาเริ่มต้น 16,900.-บาท

วันแรก  สนามบินดอนเมือง – ต้อนรับสู่ ประเทศสิงคโปร์ -ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์

*** นัดพบที่ สนามบินดอนเมืองเวลา 04.00 น.  Terminal 1  ประตู 3 โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (  มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ )

วันเดินทาง

จุดหมายปลายทาง

โดยเที่ยวบิน

เวลาออกเดินทาง

เวลาถึงที่หมาย

8 กันยายน 2562
13 ตุลาคม 2562

DMK - SIN

FD 359

06.55

10.25

*น้ำหนักกระเป๋า 20 กก /ท่าน*
06.55 น.  ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง สู่สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ ด้วยเที่ยวบิน FD359
***ไม่มีอาหารร้อนบริการบนเครื่องบิน
10.25 น.  เดินทางถึงสนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง  กรุณาปรับเวลาให้เป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมายหลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าแล้วเดินทางโดยจัดรถโค้ชมารับจากสนามบิน
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ Marina Bay CruiseCenter(MBCCS) เพื่อทำการเช็คอินขึ้นเรือ
การเดินทางจากสนามบินชางงี ไปที่ท่าเรือมารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์( ท่านควรมาถึงท่าเรือเพื่อเช็คอินเข้าเรือก่อนอย่างน้อย 3 ชั่วโมง )
Address : Port Address: Marina Coastal Drive #01-01 Singapore 018947
จากนั้น ทำการติด Tags กระเป๋าและโหลดสัมภาระของทุกท่านขึ้นเรือสำราญ ทุกท่านจะผ่าน จุดแสกนสัมภาระ จากนั้นลูกค้านำตั๋วเรือเช็คอินและรับ Cruise Card และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นขึ้นสู่เรือสำราญ
17.00 น.  เรือล่องออกจากท่าเรือมารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ประเทศสิงคโปร์ 
ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏของการล่องเรือสากล 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกเดินทาง หลังจากนั้นท่านสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารหลัก จากที่โชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานที่ห้องอาหาร บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ ได้ตามอัธยาศัยหลังจากนั้นชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก (ท่านที่จะชมโชว์จะต้องทำการจองรอบโต๊ะที่ Box Office ซึ่งตั้งอยู่โซน Lobby ชั้น 6) และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือและพักผ่อนตามอัธยาศัย หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษี จะเปิดให้บริการรวมทั้งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย
**ท่านสามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งทริปจาก Dream Daily หนังสือพิมพ์ประจำวันที่มีรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน
ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้

*  ห้องอาหาร The Lido

ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือสำราญ

** ห้องอาหารDream Dining
(Walk-inopen seating)

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และ ชั้น 8 ของเรือ

วันที่สอง  ท่าเรือเรดัง ประเทศมาเลเซีย

เช้า ,กลางวัน ท่านสามารถรับประทานอาหารเช้าอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้

*  ห้องอาหาร The Lido

ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือสำราญ

** ห้องอาหารDream Dining
(Walk-inopen seating)

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และ ชั้น 8 ของเรือ

11.00 น.  เรือสำราญจะจอดที่ เรดัง ประเทศ มาเลเซีย
ทุกท่านสามารถเลือกโปรแกรมอิสระ โดยทัวร์ส่วนใหญ่ที่เกาะเรดัง จะเป็นกิจกรรมดำน้ำ ซึ่งจะจัดไว้ให้ลูกค้าได้เลือกใช้บริการเพิ่มเติมได้ ลูกค้าสามารถซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งได้โดยติดต่อที่โต๊ะShore Excursion ชั้น 6 กลางลำเรือ, หรือ

  1.  ท่านสามารถอยู่และพักผ่อนอย่างอิสระบนเรือสำราญได้ห้องพัก ทางเรือมีกิจกรรมและร้านอาหารต่างๆบนเรือเปิดให้บริการ ตามปรกติ
  1. ท่านใดสะดวกลงไปเดินเล่นแถวท่าเรือเรดังก็สามารถทำได้เนื่องจากตรงจุดที่เรือเล็กจอดจะมีชายหาดและร้านค้าต่างๆให้เดินได้ทางเรือสำราญจะมีเรือเล็กให้บริการวิ่ง ไป-กลับ ทุกๆ30นาที ตลอดทั้งวัน เรือแนะนำเวลา กลับมาที่เรือ อย่างช้า เวลา 18.00 น. เพื่อที่ทุกท่านจะพร้อมที่จะรับประทานอาหารเย็น

**ตัวอย่าง ทัวร์เรดัง จะเป็นทัวร์พาไป Scuba Driving แบบไม่ลึกพาไปดำน้ำในจุดที่ปะการังสวยที่สุดในเกาะเรดังและเหมาะสำหรับท่านที่ฝึกหรือเพิ่งจะดำน้ำระยะเวลาในการดำน้ำ2ช่ัวโมงซึ่งจะมีอุปกรณ์ให้บริการรวมถึงวีดีโอแนะนำและเตรียมตัวก่อนลงดำน้ำ (ท่านจะต้องแน่ใจว่าสุขภาพท่านแข็งแรงพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมดำน้ำทัวร์นี้ไม่เหมาะสำหรับสตรีมีครรภ์ และเด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี เด็กอายุระหว่าง 8-11 ปีต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง)
***โปรแกรมและราคา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้จากทางเรือสำราญโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เย็น  รับประทานอาหารเย็นตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้
หลังจากนั้น ท่านสามารถรับชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า) หรือดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือ  หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
20.00 น.  เรือล่องออกจากท่าเรือเรดัง ท่านสามารถรับประทานอาหารเย็นได้ที่ห้องอาหารหลักที่แสดงอยู่ในบัตร Cruise Card  ของท่าน
หลังจากนั้น ดูการแสดงโชว์ที่ห้องโชว์หลักชั้น 7 หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม  ท่าเรือสีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชา

เช้า,กลางวัน   ท่านสามารถรับประทานอาหารเช้าอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้

*  ห้องอาหาร The Lido

ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือสำราญ

** ห้องอาหารDream Dining
(Walk-inopen seating)

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และ ชั้น 8 ของเรือ

12.00 น.  เรือจอดเทียบท่าเรือ สีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา อีกหนึ่งจุดหมายปลายที่มีของขายมากมายและเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวแบบแบ็คแพค สามารถเยี่ยมชมวัดใหญ่ประจำเมืองที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนภายในเมืองได้
**สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือพนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง 
ท่านใดสะดวกลงไปเดินเล่นแถวท่าเรือสีหนุวิลล์ ก็สามารถทำได้แต่ทางเราแนะนำให้ซื้อทัวร์กับทางเรือในท่านี้ เนื่องจากแถวท่าเรือไม่ค่อยมีสถานทีท่องเที่ยวนัก
**เรือแนะนำเวลากลับมาที่เรือ อย่างช้า 1 ชั่วโมงก่อนเรือออก เพื่อที่ทุกท่านจะพร้อมที่จะรับประทานอาหารเย็น
เย็น  รับประทานอาหารเย็นตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้
หลังจากนั้น ท่านสามารถรับชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า) หรือดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือ  หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
**เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน
ช่วงค่ำ:เรือจะมีแท็กกระเป๋าและกำหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่านให้ท่านนำกระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น(สิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ)**ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก*
20.00 น.  เรือล่องออกจากท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา 
>>ทุกท่านต้องเคลียร์ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าทิปพนักงานบนเรือ, ค่าwifi, ค่าแพ็คเก็จเครื่องดื่ม ฯลฯ โดยนำบัตร Cruise Card  ของท่านไปติดต่อที่ Reception ชั้น 6  สามารถชำระด้วยบัตรเครดิต หรือเงินสด สกุลเงินสิงคโปร์ ดอลล่าห์

วันที่สี่  ท่าเรือแหลมฉบัง/กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เช้า  ท่านสามารถรับประทานอาหารเช้าอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้

*  ห้องอาหาร The Lido

ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือสำราญ

** ห้องอาหารDream Dining
(Walk-inopen seating)

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และ ชั้น 8 ของเรือ

10.00 น.  ถึงท่าเรือแหลมฉบัง /กรุงเทพฯ ประเทศไทย
**หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่างหลังจากนั้นพาท่านเดินทางด้วยรถโค้ชกลับกรุงเทพมหานครโดยปลอดภัย**

**กรุณาตรวจสอบสัมภาระก่อนออกจากท่าเรือ*

….Cruise Vacations Start Here….Cruise Tour eXperts by HMT

รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสายการเดินเรือ และความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ

หมายเหตุ ***กระเป๋าเดินทาง และ ทรัพย์สินส่วนตัวทุกอย่าง ผู้เดินทางต้องดูแลและรับผิดชอบด้วยตัวเอง
หากเกิดการสูญหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ แทนได้***

อัตราค่าบริการ : เดินทาง 8 – 11 กันยายน 2562 / 13 -16 ตุลาคม 2562

ราคาบาท / ท่าน
** ราคาห้องพักแบบพัก 2 ท่านต่อห้อง **

ท่านที่ 1

ท่านที่ 2

ท่านที่ 3-4

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง

16,900

16,900

12,500

ห้องพักแบบมีห้องระเบียง

19,900

19,900

14,500

**ไม่รวม : ค่าทิปส์ SGD 21 ต่อคนต่อคืน  / โปรดตรวจสอบห้องพักกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการจอง**

Visitors: 13,128