ทัวร์กรุ๊ป Norwegian Joy เดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์ บิน BR ก.ค.- ก.ย.62 ล่องเรือสำราญอลาสก้า ทัวร์เรือสำราญ นอร์วิเจียน จอย เที่ยวเรือสำราญ เดินทาง กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน

รหัสสินค้า : HMT-D004-ALASAKA11D-NORWEGIAN JOY-BR

ไม่พบสินค้า

ราคา

160,000.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ทัวร์กรุ๊ป:เที่ยวเรือสำราญ สัมผัสประสบการณ์การเดินทางสุดหรูในดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือ ล่องเรืออลาสก้า กับเรือสำราญ Norwegian Joy

โดยสายการบิน Eva Air ( BR )

เส้นทาง :ซีแอตเทิล – ล่องเรือ Nowegian Joy – เมืองเคทชิเกน รัฐอลาสก้า – เลือกทัวร์เสริมอย่างอิสระ – สแกตเวย์ วิคตอเรีย แคนาดา – Seattle Primium Outlet

**นอร์วิเจียน จอย ขนาดของเรือ 168,800 ตัน  จำนวนผู้โดยสาร 3,850 จำนวนชั้น 20 ชั้นห้องอาหาร 7 ห้องคลับ/บาร์ 6 บาร์ สระว่ายน้ำ 3 สระ

รวม : ตั๋วเครื่องบิน / ห้องพักบนเรือสำราญ 7 คืน และบนฝั่ง 1 คืน (ซีแอตเทิล) / ภาษีท่าเรือ / ทัวร์ที่เมืองซีแอตเทิล (ตามที่ระบุในโปรแกรมเท่านั้น) /พร้อมหัวหน้าทัวร์ดูแล

ไม่รวม : ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา ท่านละ 7,500 บาท ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา ท่านละ 5,500 บาท

**พิเศษ!!! พักบนเรือห้องแบบมีระเบียงทุกห้อง 

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางทัวร์จะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป /โปรแกรม การท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ

**หมายเหตุ : กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง / ราคาไม่รวมค่าวีซ่าอเมริกา

เดินทาง : 12 - 22 กรกฎาคม 2562 /9 - 19 สิงหาคม 2562 / 6 - 16 กันยายน 2562

                             

 #เรือสำราญ Norwegian Joy
สัมผัสประสบการณ์การเดินทางสุดหรูในดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือ อลาสก้า
โดยสายการบิน Eva Air ( BR )
**พิเศษ !!!พักห้องมีระเบียงทุกห้อง
เส้นทาง : ซีแอตเทิล – ล่องเรือ Nowegian Joy – เมืองเคทชิเกน รัฐอลาสก้า – เลือกทัวร์เสริมอย่างอิสระ – สแกตเวย์ วิคตอเรีย แคนาดา – Seattle Primium Outlet

วันแรก  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ไทเป - ซีแอตเทิล

13.30 น.  พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 7-8 เคาน์เตอร์ Q/R สายการบินอีวีเอ แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
16.25 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินไทเป โดยเที่ยวบินที่ BR068
21.15 น.  ถึงสนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
23.40 น.  ออกเดินทางสู่เมืองซีแอตเทิล (สหรัฐอเมริกา) โดยเที่ยวบินที่ BR026
**บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล**
19.35 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองซีแอตเทิล หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถปรับอากาศรอรับคณะสู่ที่พัก
พักโรงแรม CROWNE PLAZA SEATTLE HOTEL AIRPORT หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
www.crowneplaza.com

วันที่สอง  แอตเทิล - เที่ยวชมเมือง - ล่องเรือ NORWEGIAN JOY (BALCONY CABIN)

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 น.  นำคณะเที่ยวชมเมืองซีแอตเทิล เมืองท่าชายฝั่งของรัฐวอชิงตัน เมืองซีแอตเทิล เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐวอชิงตัน นำคณะเที่ยวตลาด Pike Place Market เป็นตลาดที่ตั้งอยู่กลางดาวน์ทาวน์ซีแอตเทิล ริมอ่าวเอลเลียต (Elliott Bay) ตลาดเปิดทำการในปี 1907 เป็นหนึ่งในตลาดที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีผู้คนเข้าเยี่ยมชมกว่า 10 ล้านคนต่อปี ได้รับความนิยมมากที่สุดในซีแอตเทิล และไม่พลาดกับร้านกาแฟสตาร์บัคส์ (Starbucks) แห่งแรกของโลก ก็อยู่ในตลาดนี้เช่นเดียวกัน ร้านนี้เปิดทำการในปี 1971 ซึ่งในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวมารอเข้าแถวกันยาวเยียด บางครั้งต้องรอถึงหนึ่งชั่วโมงกว่าจะได้เข้าไปในร้าน
10.30 น.  
นำคณะเดินทางสู่ท่าเรือ Pier 66 เพื่อเช็คอินขึ้นเรือ NORWEGIAN JOY เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและสัมภาระ / เรือเปิดทำการเช็คอินเวลา 11.00 น. - 14.00
กรุณาเตรียมเอกสารดังนี้
1. พาสปอร์ต (ที่มีวีซ่าอเมริกา และแคนาดา)
2. ตั๋วเรือ
3.Public Health Questionnaire / ท่านจะได้รับที่ท่าเรือ กรุณากรอกและเซ็นต์ชื่อให้เรียบร้อย
4.บัตรเครดิต

**ขั้นตอนการเช็คอินลงทะเบียนและสัมภาระใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร**
13.00 น.  เรียนเชิญทุกท่านพร้อมคณะกันที่ห้องอาหาร The Manhattan Room / Deck 7 เพื่อรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ก่อนแยกย้ายเข้าห้อง
จากนั้นอิสระให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
***ก่อนที่เรือสำราญจะออกจากท่าเทียบเรือ ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล ขอให้ผู้โดยสารฟังสัญญาณ และมารายงานตัวยังจุดที่กำหนดไว้ โดยสังเกตุจุดรวมพลของแต่ละท่านได้ที่แผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน รวมถึงคีย์การ์ดที่ท่านถือ***
16.00 น.  เรือ NCL Joy ออกจากท่าเทียบเรือมุ่งหน้าสู่เมืองแคทชิเกน
ค่ำ  รับประทานอาหารมื้อค่ำ ณ
ภัตตาคารบนเรือสำราญ
หลังรับประทานอาหารคํ่า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช้บริการห้อง กิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสําราญ ไม่ว่าจะเป็น สปา, ซาวน่า, ห้องอาหารบุปเฟ่ต์, ร้านขายสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) และกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ อีกมากมาย
***ท่านสามารถ รับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เรือสําราญ Norwegian Joy จะจัดขึ้นในวันถัดไป ได้จากเอกสาร Freestyle Dailyที่จะส่งถึงห้องพักของท่านทุกคืน***

วันที่สาม  ล่องเรือ NORWEGIAN JOY(At Sea)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
08.00 น.  
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือสำราญตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร หรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามอัธยาศัย
Ship Highlights :
1.    Go Karts *Minimum age 15 years old and above

2.    Go Karts Hight Speed **for 18 years old and above / experienced drivers only
3.    Mini golf and Ping pong
4.    Aqua Racer
5.    Laser Battle
Ocean Loop
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือสำราญตามอัธยาศัย
ค่ำ  รับประทานอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
หลังรับประทานอาหารคํ่าท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสําราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 6 และชั้น 7 ด้านหัวเรือ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่ คาสิโน ชั้น 7 สําหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ที่ คลับเลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้

วันที่สี่  เมืองเคทชิเกน รัฐอลาสก้า (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
07.00 น.  เรือสำราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองเคทชิเกน,
รัฐอลาสก้า
08.00 น.  นำท่านสู่ เมืองเคทชิเกน ชุมชนแห่งแรกของรัฐอลาสก้า ปัจจุบันจัดเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของรัฐ และเป็นเมืองที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวท้องถิ่น และต่างชาติว่าเป็น เมืองแห่งเสาแกะสลัก (Totem Poles) ที่มากที่สุดในโลก ในอดีตเสาแกะสลักนี้ ถือเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันทางตอนเหนือ และถือเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนา ที่พวกเขาให้ความเคารพแต่ต่อมาในยุคที่มีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์เกิดความเข้าใจผิด ทำให้คนส่วนใหญ่เผาเสาเหล่านี้เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันเสาแกะสลักนี้ เปรียบเสมือนบิลบอร์ดหรือสัญลักษณ์ที่ใช้เล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาต่างๆ ในอดีต เมืองเคทชิเกนเคยได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแซลมอน ในอดีตเมืองนี้ถูกจัดให้เป็นเมืองแห่งสวรรค์ของนักตกปลาและกลุ่มคนที่ชื่นชอบธรรมชาติทำให้ในช่วงฤดูร้อน เมืองนี้จะหนาแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก จนส่งผลให้ปริมาณของปลาแซลมอนลดลงเป็นจำนวนมาก อีกทั้งพื้นที่ของป่าไม้ก็ลดลง เนื่องจากประชากรท้องถิ่นทำการตัดไม้มาสร้างบ้านพักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกๆปี ปัจจุบันทั้งหน่วยงานภาครัฐ และประชากรท้องถิ่นต่างพยายามที่จะอนุรักษ์ให้เมืองนี้คงไว้ซึ่งบรรยากาศของเมืองเก่าเฉกเช่นในอดีต เพื่อให้คนรุ่นหลังที่มาเที่ยวเมืองนี้ สามารถรับรู้ถึงบรรยากาศในประวัติศาสตร์ได้ไม่มากก็น้อย
นําท่านเที่ยวชมยานชุมชนที่โด่งดังในอดีต ครีกสตรีท (Creek Street) เป็นที่ชุมนุมของนักแสวงโชค และนักเดินเรือในยุคตื่นทอง เป็นย่านอาคารเก่าที่ทางเดินและบ้านเรือนสร้างอยูเหนือลําธารหรือเชิงเขามีสถานที่ประวัติศาสตร์บ้านดอลลี่สถานที่หาความสําราญของชายหนุ่มในอดีต จากนั้นให้ท่านได้เดินชมเมืองเคทชิเกน และ ซื้อของพื้นเมืองตามอัธยาศัย พร้อมเก็บภาพความน่ารักและความสวยงามของเมืองเคทชิเกน
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ หรืออิสระตามอัธยาศัย
เมืองเคทซิเกน เป็นเมืองที่ฝนตกบ่อยมากแทบทุกวันและวันละหลายครั้ง จึงควรพกร่ม และเสื้อกันฝนไปด้วย ของฝากยอดนิยมประจําเมืองนี้คือ อาหารกระป๋องที่ทํามาจากปลาแซลมอน
13.30 น.  
คณะเดินทางกลับขึ้นเรือ**ท่านควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลาเรือออกประมาณ 1 ชั่วโมง-1.30 ชั่วโมง**
15.00 น.  
เรือสำราญออกจากท่าเรือเมืองเคทชิเกน เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองจูโน่ อิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือสำราญตามอัธยาศัย
ค่ำ  
รับประทานอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

วันที่ห้า  จูโน่ รัฐอลาสก้า (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
07.00 น.  เรือสำราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือจูโน่, รัฐอลาสก้า ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขา และมหาสมุทรแปซิฟิคอันงดงาม จึงทำให้เป็นเมืองที่เข้าถึงได้ยากในทางบก ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งการค้าอันแสนมั่งคั่ง
08.00 น. 
 
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติธารน้ำแข็งเมนเดนฮอลล์ เพื่อเข้าชมธารน้ำแข็งยักษ์เมนเดลฮอลล์ กลาเซียร์ ซึ่งมีความกว้างประมาณ 1 ไมล์ มีน้ำแข็งปกคลุมหนากว่า 100 ฟุตท่านจะได้สัมผัสกับทุ่งน้ำแข็งที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี สัมผัสบรรยากาศทุ่งน้ำแข็งขนาดใหญ่เต็มพื้นที่ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
*แนะนำทัวร์เสริมที่น่าสนใจ*
-MENDENHALL GLACIER & MOUNT ROBERTS TRAMWAY
**ราคา USD 114 ต่อท่าน
นำคณะเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติธารน้ำแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier National Park) เพื่อเข้าชมธารน้ำแข็งยักษ์เมนเดลฮอลล์ กลาเซียร์ ซึ่งมีความกว้างประมาณ 1 ไมล์ มีน้ำแข็งปกคลุมหนากว่า 100 ฟุต ท่านจะได้สัมผัสกับทุ่งน้ำแข็งที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี สัมผัสบรรยากาศทุ่งน้ำแข็งขนาดใหญ่เต็มพื้นที่  จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าลอยฟ้าที่ เมท์โรเบิร์ต (Mt.Robert Tramway) โดยจุดขึ้นกระเช้าอยู่บริเวณท่าเรือ และจะไปจบ ณ จุดสุดยอดของยอดเขา ซึ่งท่านจะได้พบกับทิวทัศน์ของเมืองจูโน่ ที่ล้อมรอบด้วยขุนเขา นอกจากนี้ยังมีศูนย์นักท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ไว้คอยให้บริการอีกด้วย จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นบนยอดเขา และเก็บภาพเมืองจูโน่ตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านนั่งกระเช้ากลับลงมา ณ ท่าเรือ  
-MENDENHALL GLACIER HELICOPTER TOUR / ราคา USD 399 ต่อท่าน
นำท่านนั่งเฮลิคอปเตอร์สู่ อุทยานแห่งชาติธารน้ำแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier National Park)  ซึ่งท่านจะได้ชมวิวของธารน้ำแข็งจากมุมสูง และยังได้มีโอกาสเดินบนธารน้ำแข็งแห่งนี้อีกด้วย
11.30น.
จนได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางกลับสู่ท่าเรือเมืองจูโน่**ท่านควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลาเรือออกประมาณ1ชั่วโมง-1.30 ชั่วโมง** 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ หรืออิสระตามอัธยาศัย 
13.30 น.  เรือสำราญออกจากท่าเรือเมืองจูโน่ เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองสแกตเวย์
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือสำราญตามอัธยาศัย
ระหว่างทาง เรือสำราญจะล่องเข้าสู่บริเวณ Glacier Bay ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติขององค์การยูเนสโก ให้ท่านได้สัมผัสความงาม และความมหัศจรรย์ของภูเขาน้ำแข็งที่งดงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในอลาสก้าหากโชคดีท่านจะได้ยินเสียงการแยกตัวของน้ำแข็งตกลงสู่พื้นน้ำเป็นเสียงกึกก้องราวกับฟ้าคำราม อิสระให้ท่านได้สัมผัสกับทัศนียภาพและความงดงามของทุ่งน้ำแข็ง พร้อมเก็บภาพประทับใจอันมิอาจลืมเลือนได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ  รับประทานอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

หลังรับประทานอาหารคํ่า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช้บริการห้อง กิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสําราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 6 และชั้น 7 ด้านหัวเรือ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่ คาสิโน ชั้น 7 สําหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ที่ คลับเลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้

วันที่หก  สแกตเวย์ (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
07.00 น. 
 เรือสำราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองสแกตเวย์ เมืองแห่งขุมทองคำในอดีต เมืองเล็กๆ ในบรรยากาศคาวบอยตะวันตก ตัวเมืองยังรักษารูปแบบบ้านเรือนในยุคล่าทองคำเอาไว้ / อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อทัวร์เสริมตามอัธยาศัย
แนะนำทัวร์เสริมที่น่าสนใจ*
-WHITE PASS RAILWAY & YUKON EXPEDITION / ราคา USD 254 ต่อท่าน
รถไฟสายไวท์พาสและยูคอนรูต (White pass and Yukon railway) ที่ถูกสร้างขึ้นระหว่างปีค.ศ. 1898 – 1900 เชื่อมต่อระหว่างเมืองสแกกเวย์และเมืองไวท์ฮอร์ส และมุ่งหน้าสู่เหมืองทองในอดีต นำท่านขึ้นรถไฟที่จอดเทียบอยู่บริเวณท่าเรือ ซึ่งจะพาท่านย้อนยุคศึกษาประวัติเส้นทางรถไฟโบราณสายนี้ที่ตัดข้ามขุนเขาและหุบเหว เพื่อพานักแสวงโชคเดินทางเข้าสู่มณฑลยูคอนของแคนาดาเพื่อแสวงหาทองแทนการใช้ม้าหรือเดินเท้าผ่านธรรมชาติอันทุรกันดารและโหดร้ายทารุณโดยรถไฟจะวิ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดที่เกือบ3,292 ฟิต ซึ่งตลอดสองข้างทางที่ท่านจะได้พบคือความงดงามแห่งธรรมชาติที่เหนือคำบรรยาย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ หรืออิสระตามอัธยาศัย
บ่าย  
อิสระให้ท่านได้เดินเล่นบริเวณท่าเรือที่มีร้านค้า และร้านสินค้าที่ระลึกจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว จนได้เวลาอันสมควร คณะเดินทางขึ้นเรือ
**ท่านควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลาเรือออกประมาณ 1 ชั่วโมง-1.30 ชั่วโมง**
17.00 น.  
เรือสำราญออกจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่เมืองวิคตอเรีย อิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือสำราญตามอัธยาศัย
ค่ำ  รับประทานอาหารมื้อค่ำ ณ
ภัตตาคารบนเรือสำราญ
หลังรับประทานอาหารคํ่า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆภายในเรือสําราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 6 และชั้น 7 ด้านหัวเรือ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่ คาสิโน ชั้น 7 สําหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ที่ คลับเลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้

วันที่เจ็ด  ล่องเรือ NORWEGIAN JOY(At Sea)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือสำราญตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร หรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามอัธยาศัย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ 
ค่่ำ  รับประทานอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
หลังรับประทานอาหารคํ่า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช้บริการห้อง กิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสําราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 6 และชั้น 7 ด้านหัวเรือ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่ คาสิโน ชั้น 7 สําหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ที่ คลับเลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้

วันที่แปด  วิคตอเรีย ประเทศแคนาดา

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
เรือสำราญมุ่งหน้าสู่เมืองวิคตอเรียระหว่างทางหากท่านโชคดีอาจจะได้เห็นฝูงปลาโลมา และวาฬเพชรฆาตว่ายวนอยู่ไม่ไกลจากตัวเรือ ซึ่งฤดูกาลล่องเรือนี้เป็นช่วงที่สามารถเห็นวาฬและโลมาได้ง่าย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
16.00
เรือสำราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือวิคตอเรีย ประเทศแคนาดา  เมืองวิคตอเรีย (Victoria) เป็นอีกเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขนาดนามว่าเป็นเมืองแห่งสวน (City of Gardens) และยังเป็นเมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย (British Columbia) รัฐหนึ่งของประเทศแคนาดา เมืองนี้ประกอบไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่สวยงามและที่ตั้งรัฐสภาย่านดาวน์ทาวน์ กลิ่นอายในยุคบุกเบิก และเมืองหน้าอ่าว เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หลงใหล ร้านรวงเรียงราย ทัศนียภาพรายล้อมรอบด้วยทะเลและภูเขา ในปี 2008 เมืองวิคตอเรียนี้ ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 16 จาก 100 สถานที่ทั่วโลกที่น่าไปเยี่ยมชม โดย TripAdvisor Traveller's 
อิสระให้ท่านได้เดินเล่นบริเวณท่าเรือที่มีร้านค้า จนได้เวลาอันสมควร คณะเดินทางขึ้นเรือ
**ท่านควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลาเรือออกประมาณ 1 ชั่วโมง-1.30 ชั่วโมง**
23.59 น.  
เรือสำราญออกจากท่าเรือเมืองวิคตอเรีย มุ่งหน้าสู่ท่าเรือเมืองซีแอตเทิล อิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือสำราญตามอัธยาศัย
ค่ำ  รับประทานอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
หมายเหตุ : คืนนี้ท่านจะได้ป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายต่างๆ ผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

วันที่เก้า  เมืองซีแอตเทิล - เที่ยวชมเมือง -SEATTLE PREMIUM OUTLET - เดินทางกลับกรุงเทพฯ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
07.00 น.  เรือสำราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองซีแอตเทิล
 
08.30 น. นำท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือสำราญฯ และผ่านพิธีการตรวจลงตราเข้าเมือง ณ บริเวณท่าเรือ พร้อมรับสัมภาระ ซึ่งทุกท่านจะต้องมายืนยันระบุรับด้วยตนเอง
รถโค้ชรอรับคณะ นำท่านเที่ยวชมนครซีแอตเทิล (Downtown) นำท่านเดินทางสู่ย่านดาวน์ทาวน์ ย่านธุรกิจที่สำคัญของซีแอตเทิล ชมอาคาร บ้านเรือน และตึกที่มีความสำคัญทางด้านสถาปัตยกรรมที่ถือว่ามีความงดงามที่สุดของเมือง จากนั้น นำท่านสัมผัสความเก่าแก่ของเมืองที่ ไพโอเนียร์ สแควร์ (Pioneer Square) ซึ่งถือว่าเป็นย่านที่เก่าแก่ที่สุดในซีแอตเทิล ที่นี่มีร้านแกลเลอรี่ที่จัดแสดงงานศิลปะของศิลปินชื่อดัง, ห้องอาหาร, ร้านหนังสือ, และเครื่องประดับมากมาย ผ่านชม สมิท ทาวเวอร์ (Smith Tower) อาคารที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1962 เมื่อครั้งที่ซีแอตเทิลได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน World’s Fair ภายในสเปซนีดเดิล ประกอบไปด้วยร้านขายของกระจุกกระจิก ร้านอาหารลอยฟ้า (Sky City Restaurant) ที่สามารถหมุนชมวิวสวยของเมือง
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ Seattle Premium Outlet ซึ่งเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่ในเมืองซีแอตเทิล ที่ร้านค้าเอาท์เลตกว่า 110 ร้าน ทั้ง Coach, Polo

อัตราค่าบริการและวันเดินทาง

เดินทาง

ราคา ( พักคู่)
เด็ก/ ผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่ม

ไม่ใช้ตั๋ว
(หัก)

14 - 24 มิถุนายน 2562

165,000.-

62,000.-

-37,000.-

12- 22 กรกฎาคม 2562

169,000.-

65,000.-

-37,000.-

9 - 19 สิงหาคม 2562

6 - 16 กันยายน 2562

160,000.-

62,000.-

-37,000.-

**(หมายเหตุ!  ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า USA+CANADA / และตั๋วสะสมไมล์ไม่ได้ Non Refund)**
(ค่าวีซ่า+ค่าบริการ ให้ทำวีวีซ่า USA จ่ายท่านละ 7,500 บาท  /  วีซ่า Canada จ่ายท่านละ 5,500 บาท)

วีซ่าอเมริกาลูกค้าต้องเข้ารับการสัมภาษณ์และสแกนนิ้วด้วยตัวเองทุกท่าน
วีซ่าแคนาดาลูกค้าต้องมาแสกนนิ้วทุกท่าน ณ VFS Canada

 

Visitors: 221,850