Fly+Cruise แพคเกจตั๋วเรือ พร้อมตั๋วเครื่องบิน ส.ค.-ต.ค.62 ล่องเรือสำราญ Genting Dream Cruise บิน SQ สิงคโปร์-ปีนัง-ลังกาวี-สิงคโปร์ 4วัน 3คืน เที่ยวเรือสำราญ Asia Singapore Malaysia กันยายน ตุลาคม

ไม่พบสินค้า

                             

#Genting Dream Cruise #แพคเกจล่องเรือสำราญ + ตั๋วเครื่องบิน
ล่องเรือสำราญเส้นทาง สิงคโปร์-ปีนัง-ลังกาวี(มาเลเซีย)-สิงคโปร์  4 วัน 3 คืน
**โดยสายการบิน Singapore Airlines (SQ)
**เดินทาง สิงหาคม - ตุลาคม 2562

วันแรก  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ) 

06.30 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ K สายการบิน SINGAPORE AIRLINES (SQ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
09.45 น.  เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดย สายการบิน เที่ยวบินที่SQ 973 มีอาหารและเครื่องดื่มบริการ
13.15น.  เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆท่านต้องทึ่ง(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
**ลูกค้าเดินทางสู่ท่าเรือ MARINA BAY CRUISE CENTER  (ค่าเดินทางไม่รวมในค่าบริการ)
Address : 61 Marina Coastal Drive, สิงคโปร์ 018947
...... น.  เข้าเช็คอิน REGISTER ณ. ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centerจากนั้นนำท่านเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Genting Dream  เรือสำราญในตระกูลของ Dream Cruise สร้างขึ้นและนำลงทะเลล่องใน ปี 2016 มีความใหญ่โตถึง 150,659 ตัน มีความสูงถึง19 ชั้นและจุผู้โดยสารทั้งหมด 3,352คนและลูกเรืออีก 2,016 คน มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 1,674 ห้องและ ห้องพักแบบสวีท 142 ห้อง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกระดับนอกจากความใหญ่และความจุแบบอลังการแล้วยังมาพร้อมกับความบันเทิงและร้านอาหารมากมายให้คุณได้ลิ้มลองแบบนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว
*** ก่อนเวลาเรือสำราญออกจากท่าขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมซ้อมจุดรวมพลกรณีฉุกเฉิน ‘MusterDrill’ ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎการเดินเรือสากลโดยเมื่อมีประกาศจากทางเรือให้ทุกท่านไปยังจุดรวมพลตามที่กำหนดไว้บนบัตรขึ้นเรือ (SeaPass) ของท่าน***
..... น.   เรือออกเดินทางสู่น่านน้ำสากล มุ่งสู่ประเทศมาเลเซีย *****
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ  ห้องอาหารหลัก จากที่โชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานที่ห้องอาหาร บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ ได้ตามอัธยาศัย หลังจากนั้นชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก (ท่านที่จะชมโชว์จะต้องทำการจองรอบโต๊ะที่Box Office ซึ่งตั้งอยู่โซน Lobbyชั้น 6) และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
(หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษีจะเปิดให้บริการรวมทั้งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย )*** Casino ให้บริการหลัง 24.00 น.***
*ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตาม ห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้*

*  ห้องอาหาร The Lido

ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือสำราญ

** ห้องอาหาร Dream Dining
(walk-in open seating)

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และ ชั้น 8 ของเรือ

***  ชมการแสดงโชว์ที่ห้องโชว์หลักชั้น 7 ซึ่งจะโชว์สองรอบด้วยกันคือ 20.00 น. และ 22.00 น.

วันที่สอง  ท่าเรือ ปีนัง ประเทศ มาเลย์เซีย

07.30-09.00 น. รับประทานอาหาร เช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการ NAVIGATOR)
13.30 น.  เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ ปีนังประเทศมาเลเซียสำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ ปีนังจะมีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีกด้วย ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดยสามารถดูได้จาก Dream Daily ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน
กิจกรรมและความสนุกบนเรือ GENTING DREAM
https://www.dreamcruiseline.com/en/cruise-experiences/entertainment/

ทัวร์เสริม ONE DAY TOUR PENANG เริ่มต้นที่ 50 SGD / pax
https://www.dreamcruiseline.com/en/plan-your-holiday/cruise-destinations/asia-malaysia-penangexcursions/-/media/25e2fa4dc10846ecb7bbfd08094b6398.ashx
*** ลูกค้าต้องมาขึ้นเรือก่อนเรือออก 1-1.5 ช.ม. ***

22.30 น.  เรือล่องออกจากท่าเรือปีนังประเทศมาเลเซีย ท่านสามารถทานอาหารเย็นได้ ณ ห้องอาหารหลักที่แสดงอยู่ในบัตรCruise Card ของท่านตามเวลาจองของท่านว่าจะเป่้นรอบ 17.00 หรือ 20.00 น. หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม  ท่าเรือ ลังกาวี ประเทศ มาเลย์เซีย

07.30-09.00 น.รับประทานอาหาร เช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
สนุกเต็มอิ่มกับกิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการ NAVIGATOR)
07.00น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือลังกาวี ประเทศมาเลเซียสำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ ลังกาวีจะมีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีกด้วย ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดยสามารถดูได้จาก Dream Daily ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน

กิจกรรมและความสนุกบนเรือ GENTING DREAM
https://www.dreamcruiseline.com/en/cruise-experiences/entertainment/

ทัวร์เสริม ONE DAY TOUR LANGKAWI เริ่มต้นที่ 50 SGD / pax
https://www.dreamcruiseline.com/en/plan-your-holiday/cruise-destinations/asia-malaysia-langkawiexcursions/-/media/25e2fa4dc10846ecb7bbfd08094b6398.ashx#langkawi
*** ลูกค้าต้องมาขึ้นเรือก่อนเรือออก 1-1.5 ช.ม. ***

15.00 น.  เรือล่องออกจากท่าเรือลังกาวีประเทศมาเลเซีย
เย็น  ท่านสามารถทานอาหารเย็นได้ ณ ห้องอาหารหลักที่แสดงอยู่ในบัตร  Cruise Card ของท่านตามเวลาจองของท่านว่าจะเป็นรอบ 17.00 หรือ 20.00 น. หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
***เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน
22.00 น.  เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและกำหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนำกระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น  (สิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ)** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก **

วันที่สี่  (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ) - (อิสระท่องเที่ยวตามอัธนาศัย )ชมเมืองสิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

07.30-09.00 น. รับประทานอาหาร เช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
13.00 น.  เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือมารีน่าเบย์ ครูสเซนเตอร์ประเทศสิงคโปร์     
** กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ**
หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่าง
หลังจากนั้น อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
..........น.  ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี ( ค่าเดินทางไม่รวมอยู่ในรายการ )
พิเศษ !! แนะนำแวะชม THE JEWEL CHANGIตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความร่วมมือของChangiAirportGroupและ CapitalLandMallAsiaโดยวางคอนเซ็ปต์ให้ที่นี่เป็นทั้งศูนย์กลางแห่งการบินการช้อปปิ้งและการพักผ่อนอย่างแท้จริงซึ่งโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมล้ำสมัยในแบบสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดยได้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบชื่อดังอย่าง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบเทอร์มินอลแห่งนี้
THE JEWEL ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วยน้ำตกยักษ์ (Rain Votex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน้ำไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน้ำวนขนาดใหญ่ด้านล่าง
18.40 น.  ออกเดินทางสู่สุวรรณภูมิ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ978
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
20.00 น.  เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

….Cruise Vacations Start Here….Cruise Tour eXperts by HMT

รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสายการเดินเรือ และความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ

หมายเหตุ ***กระเป๋าเดินทาง และ ทรัพย์สินส่วนตัวทุกอย่าง ผู้เดินทางต้องดูแลและรับผิดชอบด้วยตัวเอง
หากเกิดการสูญหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ แทนได้***

อัตราค่าบริการและวันเดินทาง
(สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท)

Flight

วันเดินทาง
2562

ราคาผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ

 

 

ราคาทารก
ต่ำกว่า 2 ขวบ

 

 

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

ห้อง INTERIOR ISS/ISA
ไม่มีหน้าต่าง

ห้อง BALCONY มีระเบียง
BSS / BSA
มีหน้าต่าง

 

SQ973
09.40-13.00
////
SQ978
18.40-20.00

4-7 ส.ค. 62

15,999.-
+1,900

18,999.-
+1,900

9,500.-

8,900.-

1-4 ก.ย. 62

15,999.-
+1,900

18,999.-
+1,900

9,500.-

8,900.-

6-9 ต.ค. 62

15,999.-
+1,900

18,999.-
+1,900

9,500.-

8,900.-

ราคานี้ไม่รวม : ไม่รวมค่าภาษีท่าเรือท่านละ 1,900 บาทชำระพร้อมค่าทัวร์
* ไม่รวมค่าทิป (GRATUITY ON BOARD)SGD 21 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony
และSGD 26 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป ชำระตอน CHECK OUT

****โปรแกรมนี้ไม่มีราคาเด็ก ****
***เข้าพักเป็นท่านที่ 3 - 4* ในห้องราคาเท่าราคาผู้ใหญ่ ***

Visitors: 195,755