แพคเกจเรือสำราญQuantum of The Seasไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 9-13เม.ย.63 ล่องเรือสำราญอัจฉริยะ สิงคโปร์–พอร์ตคลัง,กัวลาลัมเปอร์-ปีนัง(มาเลเซีย)-สิงคโปร์ ล่องเรือสำราญ เอเชีย เมษายน 2563

รหัสสินค้า : HMT-ZZELM-QUANTUM OF THE SEAS5D4N-CRUISE

แพคเกจเดินทางเอง : ล่องเรือสำราญ Quantum of The Seas ( Royal Caribbean ) เที่ยว สิงคโปร์ มาเลเซีย - Cruise Only

เส้นทาง : สิงคโปร์ - พอร์ตคลัง(กัวลาลัมเปอร์) - ปีนัง – สิงคโปร์ 5วัน 4คืน

สายการบิน : ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

รวม : ที่พักบนเรือ 4 คืน / ภาษีท่าเรือและ ค่าทิปพนักงานบนเรือ / อาหารบนเรือทุกมื้อ / กิจกรรมตามที่ระบุในตั๋วเรือ 

ไม่รวม : ตั๋วเครื่องบินระหว่างกรุงเทพ-สิงคโปร์ / รถรับส่งระหว่างสนามบิน-ท่าเรือ /ทัวร์บนฝั่ง /**ไม่มีหัวหน้าทัวร์

โปรโมชั่น !!! ห้องพักแบบมีระเบียงวิวทะเล...จองด่วนห้องพักมีจำนวนจำกัด

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป ,โปรแกรมการท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ

**หมายเหตุ:ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง,จำนวนห้องพักบนเรือที่ยังว่างอยู่ ,กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

เดินทาง :วันที่ 9 - 13 เมษายน 2563

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

18,300.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

 
                             

#QUANTUM OF THE SEAS ( RoyalCarribean )
ล่องเรือสำราญอัจฉริยะ ลำใหญ่ที่สุดในเอเชีย
**เส้นทาง : สิงคโปร์ – พอร์ตคลัง,กัวลาลัมเปอร์ - ปีนัง (มาเลเซีย) - สิงคโปร์
**วันที่ 09 – 13  เมษายน  2563 (5 วัน 4 คืน)
**ห้องพักมีระเบียงส่วนตัวโปรโมชั่น 18,300.-บาท

วันพฤหัสบดี ที่ 09 เมษายน 2563  สิงคโปร์  – Quantum of the Seas

..................  เดินทางสู่ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center (MBCCS)
** ผู้โดยสารควรถึงท่าเรือเพื่อทำการเช็คอิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนเรือออก **
บ่าย  บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์นานาชาติที่ห้องอาหาร Windjammer Caféบนเรือ ที่ชั้น14 และ อาหารว่าง ที่ Café Promenadeชั้น 4 ได้ตลอดทั้งวัน
17.00 น.  เรือ Quantum of the Seas จะออกจากท่าเรือ Marina Bay Cruise Center(MBCCS)
เมื่อท่านได้ผ่านขั้นตอนการเช็คอินขึ้นเรือ เพื่อเข้าห้องพักของท่านแล้ว
** เตรียมตัว เข้าร่วมฟังการสาธิตระบบความปลอดภัยบนเรือ (Muster Drill) ตามโซนที่ระบุไว้ในบัตร SeaPass กรุณาเช็คเวลาที่แน่นอนจากประกาศบนเรืออีกครั้ง **
ค่ำ  ร่วมรับประทานอาหารเย็นที่ห้อง Main Dinning กรุณาแต่งกายสุภาพ
(ไม่สวมกางเกงขาสั้น, รองเท้าแตะ)
หลังอาหารเย็น ท่านสามารถพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย หรือเข้าร่วมดูโชว์ ที่ทางเรือได้จัดไว้ให้ท่านสามารถดูกิจกรรมต่างได้ จาก Cruise Compass ที่ทางเรือได้จัดเตรียมไว้ให้ท่านที่ห้องพัก
หมายเหตุ ** โปรแกรมต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถดูโปรแกรมแต่ละวันจากนิตยสาร Cruise Compass

วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2563  กัวลาลัมเปอร์, พอร์ตคลัง (มาเลเซีย)

เช้า  บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้องWindjammer Caféบนเรือ ที่ชั้น 14หรือคุณจะเลือกทานแบบ A La Carte ที่ห้อง Main Dining ชั้น 3 และ 4 ตามอัธยาศัย โปรดดูรายละเอียดเวลาบริการจาก นิตยสาร Cruise Compass
07.00น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือคลัง ประเทศมาเลเซีย
**อิสระซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ)
กรุณากลับถึงท่าเรืออย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเวลาเรือออก
**หรือสนุกเต็มอิ่มกับกิจกรรมต่างๆของเรือ
**รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหารของเรือสำราญ
17.00 น.เรือออกจากท่าเรือ กัวลาลัมเปอร์ (พอร์ตคลัง) ประเทศมาเลเซีย
เย็น  รับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหาร Main Dinning  กรุณาแต่งกายสุภาพหลังอาหารเย็น
ท่านสามารถพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย หรือเข้าร่วมดูโชว์ที่ทางเรือได้จัดเตรียมไว้ให้ท่าน
18.00น. เรือออกจากท่าเรือ กัวลาลัมเปอร์ (พอร์ตคลัง) ประเทศมาเลเซีย
เย็น  ร่วมรับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหาร Main Dinning  กรุณาแต่งกายสุภาพหลังอาหารเย็น
ท่านสามารถพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย หรือเข้าร่วมดูโชว์ที่ทางเรือได้จัดเตรียมไว้ให้ท่าน

วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563  ปีนัง (มาเลเซีย)

เช้า  บริการอาหารเช้า แบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้องWindjammer Caféบนเรือ ที่ชั้น 14 หรือคุณจะเลือกทานแบบ A La Carte ที่ห้อง Main Dining ชั้น 3 และ 4 ตามอัธยาศัย โปรดดูรายละเอียดเวลาบริการจาก นิตยสาร Cruise Compass
08.00 น.     เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือปีนัง ประเทศมาเลเซีย
**อิสระซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ)
กรุณากลับถึงท่าเรืออย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเวลาเรือออก
**หรือสนุกเต็มอิ่มกับกิจกรรมต่างๆของเรือ
**รับประทานอาหารกลางวัน , เย็น ที่ห้องอาหารของเรือสำราญ
19.00 น.เรือออกจากท่าเรือปีนัง

วันอาทิตย์ที่  12 เมษายน 2563   ล่องน่านน้ำสากล 

**บริการอาหารเช้า , กลางวัน , เย็น ณ ห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ดังนี้
-ห้องWindjammer Café : ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ชั้น 14
เปิดให้บริการในช่วงเช้า , กลางวัน และ เย็น
-ห้องอาหาร Main Dining (Chic,The Grande, American Icon, Silk)
ห้องอาหารแบบ A La Cart ชั้น 3 และ 4

Chicบริเวณชั้น 3 ท้ายเรือ 
เปิดสำหรับมื้อเย็น เวลา 17.30-21.00

The Grande: บริเวณชั้น 3 ท้ายเรือ
เปิดสำหรับมื้อเย็น เวลา 17.30-21.00 

American Icon Grill:บริเวณ ชั้น4ท้ายเรือ
เปิดสำหรับมื้อเช้า 07.30 – 09.30 หรือ 08.00-10.00 
มื้อเที่ยง 12.00-13.30 // เย็น 17.30 – 21.30

Silkห้องอาหารสไตล์ เอเชียบริเวณ ชั้น4ท้ายเรือ 
เปิดสำหรับมื้อเย็น 17.30-21.30

-Solarium Bristro:ร้านอาหารเล็กๆ แบบ Healthy เบาๆสำหรับคนรักสุขภาพ ตั้งอยู่ในบริเวณสระว่ายน้ำ Solarium ชั้น 14
-Two70 Café : ห้องอาหารสำหรับคนชอบแซนวิสและสลัด อาหารที่ดีต่อสุขภาพ ตั้งอยู่ด้านหน้าห้องโถงใหญ่ Two70 บริเวณชั้น 5 มีโต๊ะและโซฟาให้นั่งชิลล์
-Café Promenade: บริเวณชั้น4 บริการชา กาแฟ ขนมอบ คุ๊กกี้ และ แซนวิส เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับมื้อดึกของคุณ
-Sorrento's : บริเวณ ชั้น 4 ร้านพิชซ่าสไตล์นิวยอร์กแท้ๆ ด้วยพิซซ่าแบบดั้งเดิมและพิซซ่าฟลอเรนไทน์ หอมกรุ่น อุ่นจากเตา
-Sea plex Dog house : บริเวณชั้น 15 ร้านอาหารประเภทฮ็อตด็อกไส้กรอก และไส้กรอกเลิศรสและอีกมากมาย
-Costal kitchen: ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14 (เฉพาะลูกค้าที่พักห้อง Suite)
**ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ ร่วมสนุกกับกิจกรรมบนเรือที่หลากหลาย อาทิ
-เครื่องเล่น RipCord by iFly:ไอฟลาย เครื่องเล่นสกายไดรฟวิ่ง ตั้งอยู่บนชั้น Sports Court ทางด้านท้ายเรือ ชั้น 16
-North Star: น๊อตสตาร์ตั้งอยู่บนชั้นดาดฟ้าบนสุดของเรือ ชั้น 16 แคปซูลแก้วมองเห็นวิว 360 องศา ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการขึ้นไปบนแคปซูลกระจก ล่องลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า เหนือระดับน้ำทะเลและยื่นออกนอกตัวเรือ ให้ได้ตื่นตะลึงไปกับทัศนียภาพ 360 องศาของท้องมหาสมุทร
- FlowRider : ไอคอนที่เป็น ไฮไลท์ของสายเรือสำราญ Royal Caribbean ให้ท่านได้สนุกกับโต้คลื่นจำลอง ลองมาฝึกทักษะการเล่นเซิร์ฟของคุณได้ที่ชั้น 16
นอกจากนี้ บนเรือสำราญ Quantum of the Seasลำนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ปีนหน้าผาจำลอง (Rock ClimbingWall) , ซีเพล๊กซ์ ลานกิจกรรมและศูนย์กีฬาในร่มของเรือ ซึงมีเครื่องเล่นต่างๆ เช่น รถบั๊ม โซนเกมส์อาเคท รวมถึงสนามบาสเก็ตบอล, วอลเล่ย์บอล, เทนนิส, ฟุตบอล, ปิงปอง เป็นต้น
ท่านที่สนใจกิจกรรมผ่อนคลายหรือออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ก็สามารถใช้บริการสระว่ายน้ำ โดยมีพื้นที่โซลาเลี่ยม พื้นที่พักผ่อนที่ให้ท่านได้สูดโอโซนย่างเต็มที หรือ ออกกำลังกาย ได้ที่ศูนย์ฟิตเนส
**เชิญชมการแสดงระดับโลกในห้อง The Royal Theater และ Two 70 ความสนุกของค่ำคืนนี้หรือท่องราตรีบนเรือ สำราญหรู จิบเครื่องดื่มฟังดนตรีในเลานจ์ ไนต์คลับแบบที่คุณชอบ
**คาสิโนรอยัล จะให้บริการเมื่อเรือล่องออกจากน่านน้ำสากลเท่านั้น

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

เช้า  บริการอาหารเช้าที่ ห้องWindjammer Caféชั้น 14 หรือ Café Promenadeที่ชั้น 5
08.00 น.เรือสำราญ Quantum of the Seas เดินทางถึงท่าเรือ Marina Bay Cruise Center Singapore  โดยสวัสดิภาพ เมื่อท่านออกจากเรือ ท่านไปรับกระเป๋าตามที่เจ้าหน้าที่เรือแจ้ง และตามหมายเลขบนแท็กสีกระเป๋าของท่าน
** สำคัญมากตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ **
อิสระเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ                          

….Cruise Vacations Start Here….Cruise Tour eXperts by HMT

รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสายการเดินเรือ และความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ

หมายเหตุ ***กระเป๋าเดินทาง และ ทรัพย์สินส่วนตัวทุกอย่าง ผู้เดินทางต้องดูแลและรับผิดชอบด้วยตัวเอง
หากเกิดการสูญหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ แทนได้***

อัตราค่าบริการ  : 09 – 13 เมษายน 2563

ประเภทห้อง

ราคาท่านละ พัก 2 ท่าน / ห้อง
ผู้ใหญ่ หรือ เด็ก

OCEAN VIEW WITH BALCONY
(ห้องพักแบบมีระเบียงวิวทะเล)

18,300บาท/ท่าน

Visitors: 206,243