แพคเกจเรือสำราญQuantum of The Seasไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ม.ค.63 ล่องเรือสำราญอัจฉริยะ โปรโมชั้นลด50% สิงคโปร์-พอร์ตคลัง(กัวลาลัมเปอร์)-ปีนัง,ภูเก็ต–สิงคโปร์ ล่องเรือสำราญ เอเชีย มกราคม2563

รหัสสินค้า : HMT-ZZELM-QUANTUM5D4N-CRUISE ONLY

แพคเกจเดินทางเอง : ล่องเรือสำราญ Quantum of The Seas ( Royal Caribbean ) เที่ยว สิงคโปร์ มาเลเซีย/ไทย 5วัน 4คืน - Cruise Only

เส้นทาง : สิงคโปร์ - พอร์ตคลัง(กัวลาลัมเปอร์) - ปีนัง – สิงคโปร์ และ สิงคโปร์ - พอร์ตคลัง(กัวลาลัมเปอร์) - ภูเก็ต - สิงคโปร์

สายการบิน : ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

รวม : ที่พักบนเรือ 4 คืน / ภาษีท่าเรือและ ค่าทิปพนักงานบนเรือ / อาหารบนเรือทุกมื้อ / กิจกรรมตามที่ระบุในตั๋วเรือ 

ไม่รวม : ตั๋วเครื่องบินระหว่างกรุงเทพ-สิงคโปร์ / รถรับส่งระหว่างสนามบิน-ท่าเรือ /ทัวร์บนฝั่ง /**ไม่มีหัวหน้าทัวร์

โปรโมชั่น !!! ลด 50% คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว จองด่วนห้องพักมีจำนวนจำกัด

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป ,โปรแกรมการท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ

**หมายเหตุ:ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง,จำนวนห้องพักบนเรือที่ยังว่างอยู่ ,กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

เดินทาง :วันที่ 16 - 20 ม.ค.2563 / วันที่ 20 - 24 ม.ค. 2563

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

14,500.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

                             


#QUANTUM OF THE SEAS ( RoyalCarribean )
คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว...ลดกันไปเลย 50%
ล่องเรือสำราญอัจฉริยะ ลำใหญ่ที่สุดในเอเชีย
**เส้นทาง สิงคโปร์ - พอร์ตคลัง - ปีนัง – สิงคโปร์ :เดินทาง 16 - 20 ม.ค. 2563

ราคาเริ่มต้น 14,500 บาท/ท่าน (ห้อง Virtual Balcomy พัก 2 ท่าน/ห้อง)

วันที่

ท่าเรือ

เวลาเรือถึง

เวลาเรือออก

16 ม.ค.63

สิงคโปร์ ( Singapore ) เช็คอิน ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center (MBCCS)
**กรุณามาถึงท่าเรือเพื่อเช็คอินขึ้นเรือก่อนอย่างน้อย 3 ชั่วโมง)
** เตรียมตัว เข้าร่วมฟังการสาธิตระบบความปลอดภัยบนเรือ (Muster Drill) ตามโซนที่ระบุไว้ในบัตร Sea Pass
ค่ำ :ร่วมรับประทานอาหารเย็น ที่ห้อง Main Dinning

-

16.30 น.

17 ม.ค.63

เรือจอดเทียบท่าที่ กัวลาลัมเปอร์, พอร์ตคลัง(มาเลเซีย)
รับประทานอาหาร เช้า,กลางวัน,เย็น ที่ห้องWindjammer Café แบบบุฟเฟต์นานาชาติ
บนเรือ ที่ชั้น 14 หรือเลือกทานแบบ A La Carte ที่ห้อง Main Dining
**อิสระกับกิจกรรมบนเรือหรือซื้อทัวร์เสริมเที่ยวชายฝั่ง

07.00 น.

17.30 น.

18 ม.ค.63

เรือจอดเทียบท่าที่ ปีนัง (มาเลเซีย)
รับประทานอาหาร เช้า
,กลางวัน,เย็น ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
**อิสระกับกิจกรรมบนเรือหรือซื้อทัวร์เสริมเที่ยวชายฝั่ง

08.00 น.

19.00 น.

19 ม.ค.63

ล่องน่านน้ำสากล ( Cruising )
รับประทานอาหาร เช้า
,กลางวัน,เย็น ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
**พักผ่อนหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางเรือได้จัดให้ในแต่ละวัน อาทิ เช่น Flow Rider
(กระดานโต้คลื่นจำลอง),I Fly Rip Cord,The North Star กระเช้าลอยฟ้าชมวิว 360 องศา,
คาสิโนรอแยล หรือใช้บริการ สปา หรือ ซาวน่า ช้อปปิ้งแบบปลอดภาษี

-

-

20 ม.ค.63

เดินทางถึงท่าเรือ Marina Bay Cruise Center สิงคโปร์
รับประทานอาหาร เช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ

08.00 น.

 

 

**เส้นทาง สิงคโปร์ - พอร์ตคลัง - ภูเก็ต - สิงคโปร์ : เดินทาง 20 - 24 ม.ค. 2563
ราคาริ่มต้น 14,500 บาท/ท่าน (ห้อง Virtual Balcomy พัก 2 ท่าน/ห้อง)

วันที่

ท่าเรือ

เวลาเรือถึง

เวลาเรือออก

20 ม.ค.63

สิงคโปร์ ( Singapore ) เช็คอิน ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center (MBCCS)
**กรุณามาถึงท่าเรือเพื่อเช็คอินขึ้นเรือก่อนอย่างน้อย 3 ชั่วโมง)
** เตรียมตัว เข้าร่วมฟังการสาธิตระบบความปลอดภัยบนเรือ (Muster Drill)ตามโซนที่ระบุไว้ในบัตร Sea Pass
ค่ำ :ร่วมรับประทานอาหารเย็น ที่ห้อง Main Dinning

-

17.00น.

21 ม.ค.63

เรือจอดเทียบท่าที่ กัวลาลัมเปอร์, พอร์ตคลัง(มาเลเซีย)
รับประทานอาหาร เช้า,กลางวัน,เย็น ที่ห้องWindjammer Café แบบบุฟเฟต์นานาชาติ
บนเรือ ที่ชั้น 14 หรือเลือกทานแบบ A La Carte ที่ห้อง Main Dining
**อิสระกับกิจกรรมบนเรือหรือซื้อทัวร์เสริมเที่ยวชายฝั่ง

10.00 น.

22.00 น.

22 ม.ค.63

เรือจอดลอยลำในน่านน้ำ ภูเก็ต (ประเทศไทย)–นั่งเรือเล็กเข้าฝั่ง
รับประทานอาหาร เช้า
,กลางวัน,เย็น ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
**อิสระกับกิจกรรมบนเรือหรือซื้อทัวร์เสริมเที่ยวชายฝั่ง

08.00 น.

19.00 น.

23 ม.ค.63

ล่องน่านน้ำสากล ( Cruising )
รับประทานอาหาร เช้า
,กลางวัน,เย็น ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
**พักผ่อนหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางเรือได้จัดให้ในแต่ละวัน อาทิเช่น Flow Rider
(กระดานโต้คลื่นจำลอง),I Fly Rip Cord,The North Star กระเช้าลอยฟ้าชมวิว 360 องศา,
คาสิโนรอแยล หรือใช้บริการ สปา หรือ ซาวน่า ช้อปปิ้งแบบปลอดภาษี

-

-

24 ม.ค.63

เดินทางถึงท่าเรือ Marina Bay Cruise Center สิงคโปร์
รับประทานอาหาร เช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ

08.00 น.

 

อัตราค่าบริการ : ห้อง Virtual Balcomy (ห้องไม่มีหน้าต่างวิวระเบียง บนจอ LCD เสมือนจริง)

เดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ หรือ เด็กท่านละ(พัก 2 ท่าน / ห้อง )

วันที่ 16 - 20 ม.ค. 2563

เริ่มต้น 14,500.-บาท

วันที่ 20 - 24 ม.ค. 2563

เริ่มต้น 14,500.-บาท

Visitors: 18,245