แพคเกจ Silversea Shadow วันที่ 2 - 5 เม.ย.62 ล่องเรือสำราญ Intimate Luxury Cruise Ships กับเรือ Silversea Shadow เที่ยวเรือสำราญระดับ 6 ดาว เดินทาง เมษายน

รหัสสินค้า : HMT-ZZELM-SILVER SEA4D

แพคเกจเดินทางเอง : ล่องเรือสำราญ Silversea Shadow

เส้นทาง :  สิงคโปร์ ปีนัง (มาเลเซีย) ภูเก็ต 4วัน 3คืน 

เดินทาง : วันที่ 2 - 5 เมษายน 2562

รวม : ห้องพักบนเรือสำราญ , ภาษีท่าเรือและทิปพนักงานบนเรือ , อาหารเรื่องดื่มบนเรือทุกมื้อ

*หมายเหตุ : กรุณาเช็คห้องว่างก่อนทำการจอง


จำนวน
31,500.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

 

                             

 

#SILVERSEA SHADOW
แพคเกจล่องเรือสำราญ ระดับ 6 ดาว INTIMATE LUXURY CRUISE SHIPS
เส้นทาง สิงคโปร์ – ปีนัง (มาเลเซีย) - ภูเก็ต
เดินทาง 02 – 05 เมษายน 2562 (4วัน 3คืน)
**ราคา เริ่มต้น 31,500.-บาท(Vista Suite Room)

….Cruise Vacations Start Here….Cruise Tour eXperts by HMT

รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสายการเดินเรือ และความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ 

หมายเหตุ ***กระเป๋าเดินทาง และ ทรัพย์สินส่วนตัวทุกอย่าง ผู้เดินทางต้องดูแลและรับผิดชอบด้วยตัวเอง
หากเกิดการสูญหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ แทนได้***

เดินทาง 02 – 05 เมษายน 2562 
**ราคา เริ่มต้น 31,500.-บาท (Vista Suite Room)

Visitors: 16,203