แพคเกจ SuperStar Aquarius 3วัน 2คืน ธ.ค.61 จีหลง ( ไต้หวัน ) อิชิงากิ (ญี่ปุ่น) จีหลง ล่องเรือสำราญ ธันวาคม

รหัสสินค้า : HMT-G003-SUPER STAR-AQURIUS3D

แพคเกจเดินทางเอง : เที่ยวเรือสำราญ ล่องเรือสำราญ SuperStar Aquarius

เส้นทาง :จีหลง ( ไต้หวัน ) -อิชิงากิ (ญี่ปุ่น) – จีหลง (ไต้หวัน)

รวม : ตั๋วเรือ , ภาษีท่าเรือ , อาหารบนเรือทุกมื้อ , กิจกรรมต่างๆ

เดินทาง :วันที่ 11-13 ธ.ค. / 18 – 20 ธ.ค. / 25 – 27 ธ.ค.61

**หมายเหตุ : กรุณาเช็คห้องว่างก่อนทำการจอง

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

8,650.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

 

                             

 

#SuperStar Aquarius 
ล่องเรือสำราญ ไต้หวัน ญี่ปุ่น 3วัน 2คืน
เส้นทาง : จีหลง ( ไต้หวัน ) -อิชิงากิ (ญี่ปุ่น) – จีหลง (ไต้หวัน)

วันแรก        ต้อนรับสู่ จีหลง ประเทศ ไต้หวัน

18.00 น.       ลงทะเบียนเพื่อเช็คอินสู่เรือสำราญ SuperStar Aquarius ใช้เวลาเดินทาง  จากสนามบินเถาหยวนมาที่ท่าเรือจีหลงใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง(กรุณามาถึงท่าเรือเพื่อเช็คอินลงเรือก่อนอย่างน้อย 3 ชั่วโมง)
ที่อยู่ : ท่าเรือ : Keelung Port Terminal : No.1,Chung-Cheng Road,Keelung, Taiwan  Tel:886-2-24206100
หลังจากนั้นอิสระเดินสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนเรือและพักผ่อนตามอัธยาศัย
21.00 น.        เรือสำราญ SuperStar Aquarius ออกเดินทางสู่เกาะ อิชิงากิ ประเทศ ญี่ปุ่น
(หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้ว ร้านค้าปลอดภาษีจะเปิดให้บริการรวมทั้งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย)
23.30 น.      รับประทานอาหารมื้อดึก ณ ห้องอาหาร Mariners Buffet ชั้น 9
จากนั้น 
เชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
**ท่านสามารถทราบ  วัน เวลา สถานที่ตารางจัดกิจกรรมต่างๆ ได้จากนิตยสาร Star Navigator ที่จะวางอยู่ที่ห้องของท่านทุกวัน*

วันที่สอง       ถึงเกาะ อิชิงากิ (หมู่เกาะ โอกินาวา)  ประเทศ ญี่ปุ่น

07.00 น.        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร เช้า กลางวัน เย็น และมื้อดึกได้ครั้งละ  1 ห้องอาหาร

  • Mariner Buffet         -  international Buffet ชั้น 9
  • Dynasty Restaurant  -  Chinese family style ชั้น 9
  • Spices Restaurant    -  Malaysian specially buffet ชั้น11

หลังอาหารเชิญท่านชมการแสดงสุดอลังการ ณ ห้อง Stardust  Lounge บริเวณชั้น 10
11.00 น.   เรือเทียบท่าที่ เกาะอิชิกากิ หมู่เกาะโอกินาว่า ของประเทศญี่ปุ่น เกาะ อิชิงากิ เป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเกาะโอกินาวา ซึ่งมีจุดเด่นที่น่าสนใจ มากมาย เกาะมีหลายจุดที่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม เช่น ประภาคารประภาคาร Hirakubozaki ซึ่งคุณสามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของอ่าว อ่าวคาบิระ ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 100 ทิวทัศน์ของญี่ปุ่นตลอดจนมหาสมุทรแปซิฟิกและ ทะเลจีนตะวันออก มีเขตเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา เช่น ตลาดที่มีร้านอาหาร ทัศนียภาพอันงดงามของธรรมชาติรวมถึงอ่าว อ่าวคาบิระ ซึ่งได้รับการยอมรับ ว่าเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดของรัฐบาลแห่งชาติและ หอดูดาว Tamatorizaki ด้วย ดอกไม้ไม้ดอกชบา ถนนรอบเกาะช่วยให้คุณขับรถไปรอบ ๆ ขณะที่คุณเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้ใช้รถเช่าหรือรถแท็กซี่ เพื่อไปเที่ยวชมจุดชมวิวที่สวยงามทั้งหมด เกาะอิชิกากิเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค  ยาเอยามะ ค้นพบเกาะต่างๆของ ยาเอยามะ ใน เกาะอิชิงากิ  ท่านสามารถซื้อทัวร์ เสริมบนฝั่ง เพื่อท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตของท้องถิ่น และไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวได้  และกลับมาถึงเรือก่อนอย่างน้อย  1 ชั่วโมง
สำหรับท่านที่ไม่ลงฝั่ง สามารถพักผ่อนกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญได้ตามปกติ
21.00 น.        เรือล่องออกจากเกาะ อิชิงากิ (หมู่เกาะ โอกินาวา)  ประเทศ ญี่ปุ่น
เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน
22.00 น.       เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและกำหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนำกระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น (สิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ)  
**ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก **
23.30 น.         รับประทานอาหารมื้อดึก ณ ห้องอาหาร Mariners Buffet ชั้น 9
จากนั้น เชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สาม        เดินทางถึง จีหลง ประเทศไต้หวัน

07.00 น.        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร เช้า กลางวัน เย็น และมื้อดึกได้ครั่งละ 1ห้องอาหาร

  • Mariner Buffet         -  international Buffet ชั้น 9
  • Dynasty Restaurant  -  Chinese family style ชั้น 9
  • Spices Restaurant    -  Malaysian specially buffet ชั้น11

14 .00 น.       เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือจีหลง ประเทศไต้หวัน
(ท่านสามารถชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ก่อนออกจากเรือได้ที่แผนกต้อนรับ ชั้น 7) หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่างหลังจากนั้น เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

**กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ**

….Cruise Vacations Start Here….Cruise Tour eXperts by HMT

รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสายการเดินเรือ และความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ : เดินทางธันวาคม 2561
วันที่ 11-13 ธ.ค. / 18 – 20 ธ.ค. / 25 – 27 ธ.ค.61
** ราคาห้องพักแบบพัก 2 ท่านต่อห้อง **

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง (Inside)

8,650 บาท / ท่าน

ห้องพักแบบมีหน้าต่าง(Oceanview)

10,600 บาท/ท่าน

ห้องพักแบบมีระเบียง (Balcony)

13,300 บาท / ท่าน

Visitors: 204,219