ทัวร์วันเดียว เที่ยวสุพรรณ 1 Day Tour ต.ค.-พ.ย.63 เที่ยววิถีริมน้ำ ไหว้พระอิ่มบุญ-CT-THL01 เที่ยวสามชุก ตลาดน้ำสะพานโค้ง วัดทับกระดาน ชมพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ ชมสุ่มปลายักษ์

รหัสสินค้า : CHIC-CT-THL01-SUPHANONEDAYTOUR

เที่ยวในประเทศ : ชมวิถีริมน้ำ ไหว้พระอิ่มบุญ เมืองสุพรรณบุรี 1 Day Trip

โดย : รถบัสปรับอากาศ มาตรฐาน SHA

เดินทาง : 11, 25 ตุลาคม 2563 / 15, 29 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด : สักการะหลวงพ่อโต ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ชม สุ่มปลายักษ์ งานหัตถสาน เยือนถิ่นพุ่มพวง ดวงจันทร์ ณ วัดทับกระดาน นมัสการหลวงพ่ออู่ทอง ชมพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ เพลิดเพลินช้อปปิ้งตลาดน้ำสะพานโค้ง และตลาดสามชุก100ปี ซื้อของฝากขึ้นชื่อ ขนมสาลี่สุพรรณ ร้านเอกชัย

**มีประกันอุบัติระหว่างการเดินทาง

ราคา :1,199 บาท

หมายเหตุ : กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

1,199.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

             
                 

#Chic-สุพรรณวันเดียว เที่ยววิถีริมน้ำ ไหว้พระอิ่มบุญ ณ สุพรรณบุรี 

*สักการะหลวงพ่อโต ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
*ชมงานหัตถสาน "สุ่มปลายักษ์"
*เยือนถิ่นพุ่มพวง ดวงจันทร์ ณ วัดทับกระดาน
*นมัสการหลวงพ่ออู่ทอง ชมพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ
*เพลิดเพลินช้อปปิ้งตลาดน้ำสะพานโค้ง 
แวะตลาดสามชุก100ปี ซื้อของฝากขึ้นชื่อ ขนมสาลี่สุพรรณ ร้านเอกชัย
**มีประกันอุบัติระหว่างการเดินทางฟรี!! 
เดินทาง : 11, 25 ตุลาคม / 15, 29 พฤศจิกายน 2563 ราคา 1,199 บาท

กำหนดการเดินทาง : ชุมชนท่องเที่ยวสุ่มปลายักษ์  - ตลาดน้ำสะพานโค้ง - วัดทับกระดาน-หลวงพ่ออู่ทอง-ตลาดสามชุก ตลาดร้อยปี-วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร-ร้านของฝาก เอกชัยสาลี่สุพรรณ 

06.30 น.  คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ข้างโรงเรียนหอวัง โดยมีเจ้าหน้าที่,มัคคุเทศก์ ให้การต้อนรับ และคอยอำนวยความสะดวก เช็คอุณหภูมิร่างกาย 
07.00 น.  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยบัสปรับอากาศ บริการอาหารว่าง น้ำดื่ม บนรถ 
09.00 น.  เดินทางถึง อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี นำท่านชม ชุมชนท่องเที่ยวสุ่มปลายักษ์ 
อำเภอสองพี่น้องซึ่งตั้งอยู่ตอนล่างสุดของจังหวัดสุพรรณบุรี มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม อาชีพหลักคือการเกษตรกรรม ทำนาและเลี้ยงสัตว์น้ำ ปลา กุ้ง กบ และอื่นๆ เมื่อถึงหน้าน้ำหลากพื้นที่นาส่วนใหญ่ จะมีน้ำท่วมขับอยู่ช่วงระยะหนึ่ง จึงเป็นที่ๆ มีปลา และสัตว์น้ำมาอาศัยอยู่รวมกันมากมาย ทำให้ชาวบ้านในแถบนี้จะมี “สุ่ม” เอาไว้จับปลากันเกือบทุกบ้าน ยุคสมัยเปลี่ยนไปชุมชนก็ยังคงรักษารูปแบบดั้งเดิม เพิ่มเติมคือ ที่มาของ “สุ่มปลายักษ์”วิถีแห่งสายน้ำ  เสน่ห์วิถีริมคลองสองพี่น้อง เป็นประติมากรรมจักสานเครื่องมืออุปกรณ์หาปลาพื้นเมืองขนาดใหญ่ ทำจากไม้ไผ่ที่ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจสร้างจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อต้องการอนุรักษฟื้นฟูวิถีชีวิตริมคลองสองพี่น้อง ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านลุ่มน้ำภาคกลาง สามารถขึ้นชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตริมคลองสองพี่น้องพร้อมถ่ายรูปมุมสูงบนสุ่มปลายักษ์แบบ 360 องศา และบริเวณเดียวกันมี ตลาดน้ำสะพานโค้ง ตลาดริมคลองสองพี่น้อง วัดทองประดิษฐ์ ให้ทุกท่านได้ชิม ช้อปอาหารคาวหวาน และผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งของฝากมากมาย อาทิ กุ้งแม่น้ำเผา ก๋วยเตี๋ยว ซาลาเปาลอยน้ำ กาแฟโบราณสองสี ข้าวเหนียวห่อใบตอง ปลาสลิดแดดเดียว เปลญวน เป็นต้น
จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่  วัดทับกระดาน อำเภอสองพี่น้อง  เป็นอำเภอบ้านเกิดของ คุณพุ่มพวง ดวงจันทร์ นักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังที่ได้เสียชีวิตไปแล้ว แต่เนื่องจากคุณพุ่มพวงคุ้นเคยกับวัดนี้ตั้งแต่เด็ก จึงมีการเก็บรวบรวมเสื้อผ้า ข้าวของ เครื่องใช้ในการร้องเพลง รวมทั้งรูปถ่ายจากข่าวหนังสือพิมพ์ไว้ในโบสถ์ของวัดนี้ ทุกปีจะมีการจัดงานครบรอบวันเสียชีวิตของนักร้องผู้นี้
12.00 น.  รับประทานอาหาร  ณ  ร้านอาหาร
บ่าย  เดินทางสู่ หลวงพ่ออู่ทอง หรือเรียก พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ เป็นประติมากรรมพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาหิน ในเขตอำเภออู่ทอง สร้างขึ้นในพื้นที่ของเหมืองหินเก่าที่รกร้าง มีจุดประสงค์ในการสร้างขึ้นเพื่อเป็นอุทยานทางพระพุทธศาสนา และเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของเมืองสุพรรณบุรี บริเวณด้านหลังองค์พระจะมีการเจาะอุโมงค์ลอดเข้าไปในหน้าผา และมีพระพุทธรูปรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ประดิษฐานอยู่มากมายให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปปฏิบัติธรรมและสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
จากนั้นเดินทางสู่  ตลาดสามชุก ตลาดร้อยปี  ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน เป็นตลาดจีนโบราณ ผสานการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในสมัยอดีต เมื่อ 100 ปีก่อน ตลาดสามชุกนี้ถือเป็นแหล่งสำคัญในการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของฝาก และสัมผัสบรรยากาศโดยรอบในปัจจุบันคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิม ร้านค้า บ้านเรือนเป็นอาคารไม้เก่าแก่ ข้าวของเครื่องใช้ ขนม อาหารที่นำมาตั้งขายในตลาด
นำท่านไหว้พระขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล  วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี มีโบราณสถานอันเป็นประธานของวัด คือ พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ ซึ่งเรียกกันว่า “หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์”เป็นศิลปะสมัยอู่ทอง และสร้างเป็นพระพุทธรูปปางแสดงพระธรรมจักรเหมือนอย่างพระประทานที่พระปฐมเจดีย์ มีกุฏิครอบเฉพาะองค์พระ สุพรรณภูมิทรงประทับนั่งห้อยพระบาท ทั้งนี้ วัดยังมีความเกี่ยวข้องกับวรรณคดีอันลือชื่อของไทย คือ เสภาขุนช้าง ขุนแผน นิราศเมืองสุพรรณของสุนทรภู่ โดยรอบๆ วิหาร มีจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องราวของขุนช้าง-ขุนแผน ตั้งแต่เริ่มเรื่อง จนถึงตอนสุดท้าย
ภายในบริเวณวัด เป็นศูนย์รวมจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของดีเมืองสุพรรณ ปลาสลิดดอนกำยาน ปลาแม่น้ำ ปลา แดดเดียว พืชผลไม้ และน้ำพริกมีให้เลือกหลากหลายชนิดอีกด้วย
นำท่านเดินทางสู่ ร้านของฝาก เอกชัยสาลี่สุพรรณอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล สินค้าที่มีชื่อเสียงในจังหวัดสุพรรณบุรี เช่น สาลี่ ปลาสลิด ข้าวหอม ผลไม้สดจากสวน ฯลฯ
18.00 น.  นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
20.00 น.  เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

Chic Journey # One-Day-Tour
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการและวันเดินทาง

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ / เด็ก (บาท)

11, 25 ตุลาคม 2563
15, 29 พฤศจิกายน 2563

1,199

ในกรณี จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน แต่ไม่ต่ำกว่า 8 ท่าน จะบริการโดยรถตู้ เพิ่มราคาท่านละ 300 บาท

Visitors: 219,828