ทัวร์กรุ๊ป Genting Dream 15-17 เม.ย.63 เดินทางพร้อมคณะ รวมตั๋ว Scoot Airline ล่องเรือสำราญ แหลมฉบัง สิงคโปร์ 3วัน2คืน โปรโมชั่นทัวร์เรือสำราญ เอเชีย Singapore เมษายน2563

รหัสสินค้า : HMT-ZZSP-GENTING-LAEM CHABANG –SIN

ทัวร์กรุ๊ป: ล่องเรือเที่ยวเที่ยวสิงคโปร์ กับเรือสำราญหรู Genting Dream ( Dream Cruises ) - รวมตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร์ - กรุงเทพ ,เดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์

Genting Dream เรือสำราญในตระกูลของ Dream Cruise สร้างขึ้น และนำลงทะเลล่องใน ปี 2016 มีความใหญ่โตถึง 150,659 ตัน มีความสูงถึง 19 ชั้นและจุผู้โดยสารทั้งหมด 3,352 คนและลูกเรืออีก 2,016 คน มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 1,674 ห้องและ ห้องพักแบบสวีท 142 ห้อง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกระดับนอกจากความใหญ่และความจุแบบอลังการแล้ว ยังมาพร้อมกับความบันเทิงและร้านอาหารมากมายให้คุณได้ลิ้มลองแบบนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว

เส้นทาง : แหลมฉบัง - สิงคโปร์ 3วัน 2คืน

สายการบิน : Scoot Airline

รวม : ตั๋วเครื่องบินขากลับ สิงคโปร์ - กรุงเทพ / ตั๋วเรือพักบนเรือ 2 คืน / รถรับส่งระหว่างท่าเรือ - สนามบินสิงคโปร์ / ซิตี้ทัวร์สิงคโปร์ / อาหารบนเรือทุกมื้อตามที่ระบุในตั๋วเรือ / กิจกรรมตามที่ระบุในตั๋วเรือ / ทิปไกด์ท้องถิ่น/ รถรับส่งกรุงเทพฯ-แหลมฉบัง / **พร้อมหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทาง

ไม่รวม : ค่าทิปส์ SGD 21 ต่อท่านต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony / ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง

** ราคาโปรโมชั่นจองก่อน 29 ก.พ.63 รับส่วนลดท่านละ 2,000 บาท !!! ห้องพักมีจำนวนจำกัด กรุณาตรวจสอบห้องพักกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการจอง

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป

**หมายเหตุ:ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง,จำนวนห้องพักบนเรือที่ยังว่างอยู่ ,กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

เดินทาง : 15 - 17 เมษายน 2563 ( Bus 2 )

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

12,999.00 บาท


14,999.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

                             

#ล่องเรือสำราญ GENTING DREAM เรือสำราญในตระกูลของ Dream Cruise สร้างขึ้น และนำลงทะเลล่องใน ปี 2016 มีความใหญ่โตถึง 150,659 ตัน มีความสูงถึง 19 ชั้นและจุผู้โดยสารทั้งหมด 3,352 คนและลูกเรืออีก 2,016 คน มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 1,674 ห้องและ ห้องพักแบบสวีท 142 ห้อง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกระดับนอกจากความใหญ่และความจุแบบอลังการแล้วยังมาพร้อมกับความบันเทิงและร้านอาหารมากมายให้คุณได้ลิ้มลองแบบนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว
**ล่องเรือสำราญหรู แหลมฉบัง - เที่ยวสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง // บินกลับโดยสายการบิน SCOOT (TR)
เดินทาง
: 15-17 เม.ย.2563 พร้อมโปรโมชั่น ลด 2,000 .-เริ่มต้น เพียง 12,999 บาท 
-รวมตั๋วเครื่องบินขากลับแล้ว น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. (ไม่รวมอาหาร)
-รถโค้ชรับท่าเรือ - ส่งสนามบิน – ซิตี้ทัวร์สิงคโปร์
-มีไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ดูแลอำนวยความสะดวก
-เต็มอิ่มกับอาหารทุกมื้อบนเรือ พร้อมสุกกับกิจกรรมต่างๆ

วันแรก  กรุงเทพฯ –ท่าเรือแหลมฉบัง

09.00 น.  คณะพร้อมกันที่ ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ตรงข้าม ม.หอการค้า
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
13.00 น.   เดินทางสู่ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี (ใช้เวลาประมาณ 2 ช.ม.)
16.00 น.  นำคณะท่าน REGISTER ณ. ท่าเรือ แหลมฉบัง
จากนั้นนำท่านเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Genting Dream  เรือสำราญในตระกูลของ Dream Cruise 
*** ก่อนเวลาเรือสำราญออกจากท่าขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมซ้อมจุดรวมพลกรณีฉุกเฉิน ‘Muster Drill’ ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎการเดินเรือสากลโดยเมื่อมีประกาศจากทางเรือให้ทุกท่านไปยังจุดรวมพลตามที่กำหนดไว้บนบัตรขึ้นเรือ (SeaPass) ของท่าน***     
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ  ห้องอาหารหลัก จากที่โชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานที่ห้องอาหาร บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ ได้ตามอัธยาศัย
หลังจากนั้นชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก (ท่านที่จะชมโชว์จะต้องทำการจองรอบโต๊ะที่Box Office ซึ่งตั้งอยู่โซน Lobbyชั้น 6) และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
(หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษีจะเปิดให้บริการรวมทั้งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย )*** Casino ให้บริการหลัง 24.00 น.***
*ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตาม ห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้*

*ห้องอาหาร The Lido

ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือสำราญ

**ห้องอาหาร Dream Dining (walk-in open seating)

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และ ชั้น 8 ของเรือ

***ชมการแสดงโชว์ที่ห้องโชว์หลักชั้น 7 ซึ่งจะโชว์สองรอบด้วยกันคือ 20.00 น. และ 22.00 น. ***
19.00  น.  ***** เรือออกเดินทางสู่น่านน้ำสากล มุ่งสู่ประเทศสิงคโปร์ *****

วันที่สอง  ล่องเรือสู่น่านน้ำสากล 

07.30-09.00น.รับประทานอาหาร เช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
**กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการ NAVIGATOR)
ท่านสามารถเพลิดเพลิน กับกิจกรรมที่ทางเรือจัดไว้ให้
(หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษีจะเปิดให้บริการรวมทั้งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย )*** Casino ให้บริการหลัง 24.00 น.***
*ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตาม ห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้*

* ห้องอาหาร The Lido

ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือสำราญ

**ห้องอาหาร Dream Dining
(walk-in open seating)

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และ ชั้น 8 ของเรือ

***  ชมการแสดงโชว์ที่ห้องโชว์หลักชั้น 7 ซึ่งจะโชว์สองรอบด้วยกันคือ 20.00 น. และ 22.00 น. ***
**บางกิจกรรมอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม**
กิจกรรมบนเรือคลิก

**เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน
22.00 น.  เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและกำหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนำกระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น (สิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ)
** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก **

วันที่สาม  (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ) - ชมเมืองสิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

07.30-09.00น. รับประทานอาหาร เช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
14.00 น.  เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือมารีน่าเบย์ ครูสเซนเตอร์ประเทศสิงคโปร์หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่างหลังจากนั้น
** กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ**
ทีมงานทัวร์ที่สิงคโปร์ รอรับทุกท่านเดินทางไปชมเมืองสิงคโปร์ มีรถโค้ชและไกด์บริการ
จากนั้นนำท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก ผ่านชม“Elephant Statue” รูปปั้นช้างสำริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรก นำท่านถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น“โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์
พิเศษ !! นำท่านชม THE JEWEL CHANGIตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความร่วมมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ที่นี่เป็นทั้งศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปปิ้ง และการพักผ่อนอย่างแท้จริง ซึ่งโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมล้ำสมัยในแบบสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดยได้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบชื่อดังอย่าง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบเทอร์มินอลแห่งนี้
THE JEWEL ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วยน้ำตกยักษ์ (Rain Vortex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน้ำไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน้ำวนขนาดใหญ่ด้านล่าง
19.00 น.  ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี
22.00 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR868
23.30 น.  เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

….Cruise Vacations Start Here….Cruise Tour eXperts by HMT
รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสายการเดินเรือ และความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ

 หมายเหตุ ***กระเป๋าเดินทาง และ ทรัพย์สินส่วนตัวทุกอย่าง ผู้เดินทางต้องดูแลและรับผิดชอบด้วยตัวเอง หากเกิดการสูญหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ แทนได้***

*** หนังสือเดินทางต้องมีอายุ เหลือ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ เท่านั้น ***
ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการขึ้นโดยเจ้าที่เรือ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นโดยเฉพาะ พาสปอร์ตต่างด้าว

อัตราค่าบริการ : เดินทาง 15-17 เมษายน 2563
สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**

Flight

วันเดินทาง
2020

ราคาผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ

ราคาทารก
ต่ำกว่า 2 ขวบ

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

ห้อง INTERIOR ISS/ISA
ไม่มีหน้าต่าง

ห้อง OCEAN VIEW
OSS/OSA
มีหน้าต่าง

ห้อง BALCONY มีระเบียง
 BSS / BSA
มีหน้าต่าง

ท่าเรือแหลมฉบัง
//
TR868
22.00
23.30

15-17 APR 2020
BUS 1 (เต็ม)

13,999.-
11,999.-
+1,500.-

15,999.-
13,999.-
+1,500.-

17,999.-
15,999.-
+1,500.-

7,900

 

ISS 7,900.-

OSS 9,900.-

เช็คห้องพักก่อนจองทุกครั้ง

BSS 11,900.-

ท่าเรือแหลมฉบัง
//
TR868
22.00
23.30

15-17 APR 2020
BUS 2

14,999.-
12,999.-
+1,500.-

16,999.-
14,999.-
+1,500.-

18,999.-
16,999.-
+1,500.-

7,900

 

ISS 7,900.-

 

OSS 9,900.-

เช็คห้องพักก่อนจองทุกครั้ง

BSS 11,900.-

ราคานี้ไม่รวม ค่าภาษีท่าเรือ 1,500 บาทต่อท่าน ชำระพร้อมค่าทัวร์
**ไม่รวมค่าทิป (GRATUITY ON BOARD)SGD 21 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป
****โปรแกรมนี้ไม่มีราคาเด็ก ****
***เด็กเข้าพักเป็นท่านที่ 3-4* ในห้องราคาเท่าราคาผู้ใหญ่ ***
** ห้อง OCEAN VIEW  พักได้ไม่เกิน ห้องละ 2 ท่าน **
**กรุณีลูกค้าไม่ขึ้นรถโค้ช กรุงเทพฯ - แหลมฉบัง ลด 500 บาท

Visitors: 208,201