ทัวร์กรุ๊ป Costa Firenze 23-27 ต.ค.63 แหลมฉบัง-ฟูหมี (โฮจิมินห์,เวียดนาม)-แหลมฉบัง ล่องเรือสำราญ 5วัน 4คืน เที่ยวเรือสำราญ THAILAND VIETNAM ตุลาคม 2563

รหัสสินค้า : HMT-ZZTK-COSTA-FIRENZE5D4N

ทัวร์กรุ๊ป : ล่องเรือสำราญลำใหม่ปี 2020 Costa Firenze ล่องเรือหรู เที่ยวเอเชีย ขึ้นที่แหลมฉบัง 5 วัน 4 คืน - เดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์

เส้นทาง : แหลมฉบัง-ฟูหมี (โฮจิมินห์,เวียดนาม)-แหลมฉบัง  

รวม : ที่พักบนเรือ 4 คืน / /ภาษีท่าเรือ / อาหารบนเรือทุกมื้อ / กิจกรรมตามที่ระบุในตั๋วเรือ / **มีหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทาง

ไม่รวม : ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ 15.50 USD ต่อคืน / เด็ก (อายุระหว่าง 4-13ปี) ท่านละ 7.75 USD ต่อคืน / รถรับจากกรุงเทพฯ - แหลมฉบัง ( ไป-กลับ ท่านละ 500 บาท ) /ค่าทัวร์บนฝั่ง Shore Excursion

โปรโมชั่นสุดคุ้ม จองภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563..สิทธิ์พิเศษสำหรับ 1,000 ท่านแรก กับ 3 กรี๊ด / กรี๊ด 1 เช็คดวงปรับฮวงจุ้ย ทั้ง 12 ราศี กับ หมอช้าง / กรี๊ด 2 ลุ้นรับเช็คดวงโดยตรงกับหมอช้าง 2 ท่าน บนเรือสำราญ / กรี๊ด 3 ลุ้นรับห้องพักฟรี 8 รางวัล จับรางวัลวันที่ 28 ก.พ.นี้ (ชำระเฉพาะภาษีท่าเรือและประกันการเดินทาง

**อัพห้องพักเป็น Premium ชำระเพิ่ม ท่านละ 1,000 บาท สำหรับท่านที่ 1-2 จากราคาเต็ม 3,000 บาท(ท่านที่ 3-4 ของห้องพัก ฟรีค่าอัพห้องพัก) , ฟรี รถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง กทม.-ท่าเรือแหลมฉบัง

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป ,โปรแกรมการท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ

**หมายเหตุ:ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามระยะเวลาในการจอง,กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

เดินทาง : 23 - 27 ตุลาคม 2563


ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

17,999.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

                                     

#ล่องเรือสำราญลำใหม่ปี 2020 COSTA FIRENZE ไทย & เวียดนาม & ไทย 5วัน 4คืน
เส้นทาง: แหลมฉบัง ฟูหมี ( ประเทศเวียดนาม ) แหลมฉบัง
วันที่ 23-27 ตุลาคม 2563 ราคาเริ่มต้นเพียง 17,999 บาท

วันแรกของการเดินทาง  ท่าเรือแหลมฉบัง – น่านน้ำสากล

เช้า  เดินทางสู่ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัด ชลบุรี
หมายเหตุ : รถรับส่ง สำหรับท่านที่ต้องการใช้บริการรถรับ-ส่ง จาก กรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพ สามารถขึ้นรถได้ที่ ข้างสวนจุฬา 100 ปี บริเวณหลังตลาดสามย่าน และกรุณาแจ้งล่วงหน้า ระหว่างการทำจองทันที และสามารถแจ้งเพิ่มการสำรองรถ  ล่าช้าได้ไม่เกิน 30 วัน ก่อนการเดินทาง
(ค่าบริการ รถรับ-ส่งท่าเรือ แจ้งพร้อมชำระเงินพร้อมกับค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น )
***สำคัญมาก : ทุกท่าน ต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไปมาที่ท่าเรือด้วย
เชคอินขึ้นเรือสำราญ COSTA FIRENZE
*** ก่อนที่เรือสำราญจะทำการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill) โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่กำหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ ที่แผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน***
17.00 น.  เรือสำราญ COSTA FIRENZE ออกจากท่าเรือแหลมฉบังตัดผ่านอ่าวไทยสู่ น่านน้ำสากล
ค่ำ  ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ ตามรอบที่ได้มีเอกสารวางไว้ให้ในห้องพัก ท่านยังสามารถอิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บเรือสำราญ COSTA FIRENZE
หมายเหตุ: ทุกท่านสามารถเลือกซื้อแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือได้ ตลอดการเดินทาง

วันที่สองของการเดินทาง  อิสระบนเรือสำราญ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA FIRENZE
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA FIRENZE
อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บเรือสำราญ COSTA FIRENZE
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
ทุกท่านสามารถเข้ารับประทานอาหารตามรอบที่ได้มีเอกสารวางไว้ให้ในห้องพัก ท่านยังสามารถอิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บเรือสำราญ COSTA FIRENZE
**สุดพิเศษกับงานปาร์ตี้บนเรือ THEME SUPERSTAR PARTY 

วันที่สามของการเดินทาง  ฟู่หมี  เมืองโฮจิมินห์, ประเทศเวียดนาม

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA FIRENZE
07.00 น.  เรือสำราญ COSTA FIRENZE จอดทอดสมอท่าเรือฟู้หมี(Phu My)  เทียบท่าสามารถลงเรือท่องเที่ยวได้เลย
***อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการ***
นครโฮจิมินห์ หรือชื่อเดิม ไซ่ง่อน เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง นครโฮจิมินห์เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม ในอดีตเมืองแห่งนี้เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามใต้ซึ่งเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ต่อมาภายหลังจากการรวมประเทศจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองโฮจิมินห์ตามชื่อของผู้นำสันนิบาตเพื่อเอกราชเวียดนาม ประชากรส่วนใหญ่ในเมืองโฮจิมินห์เป็นชาวเวียดนามรวมไปถึงชาวเวียดนามเชื้อสายจีน ภาษาหลักที่ใช้คือภาษาเวียดนาม แต่ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ก็สามารถใช้ภาษาอังกฤษ จีน และไทยได้ สกุลเงินหลักที่ใช้คือเงิน “ด่อง” หรือ “ด่ง” (Vietnam Dong – VND) และบางสถานที่อย่างเช่นแหล่งช้อปปิ้งก็รับเงินดอลลาร์สหรัฐและเงินไทยด้วย
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA FIRENZE
อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บนเรือสำราญ COSTA FIRENZE
18.00 น.  เรือสำราญ COSTA FIRENZE ออกจากท่าเรือฟู่หมี(Phu My)
อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บนเรือสำราญ COSTA FIRENZE
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA FIRENZE
**ปาร์ตี้บนเรือ THEME COLORFUL NIGHT PARTY

วันที่สี่ของการเดินทาง     น่านน้ำสากล – อิสระพักผ่อนบนเรือ

รับประทานอาหารเช้า ,กลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ
ทุกท่านสามารถเข้ารับประทานอาหารตามรอบที่ได้มีเอกสารวางไว้ให้ในห้องพัก ท่านยังสามารถอิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บนเรือสำราญ COSTA FIRENZE
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA FIRENZE
**THAI STYLE Gala Dinner

วันที่ห้าของการเดินทาง    ท่าเรือแหลมฉบัง- กรุงเทพฯ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA FIRENZE
08.00 น.  เรือสำราญ COSTA FIRENZE เข้าเทียบท่าแหลมฉบังหลังเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือเดินทาง ศุลกากร และรับกระเป๋า สัมภาระการเดินทางแล้ว เดินทางกลับเข้าสู่ กรุงเทพฯ
**สำหรับคณะท่านที่จองรถรับส่งไว้ มุ่งหน้ากลับสู่ กรุงเทพฯ พร้อมคณะ

….Cruise Vacations Start Here….Cruise Tour eXperts by HMT
รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสายการเดินเรือ และความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ 

หมายเหตุ ***กระเป๋าเดินทาง และ ทรัพย์สินส่วนตัวทุกอย่าง ผู้เดินทางต้องดูแลและรับผิดชอบด้วยตัวเอง หากเกิดการสูญหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ แทนได้***

อัตราค่าบริการ : เดินทาง 23 - 27 ตุลาคม 2563

ประเภทห้องพักบนเรือ
COSTA FIRENZE

 ผู้ใหญ่ท่านล่ะ
พัก 2 ท่านต่อห้อง

พักเดี่ยว

  พักท่านที่ 3-4
สำหรับเด็ก
อายุ 4-12 ปี

 พักท่านที่ 3-4
สำหรับผู้ใหญ่

        Inside Classic

17,999

26,999

8,999

 

11,999

 

       INSIDE PREMIUM

18,999
(โปรโมชั่น)

 

    Oceanview Classic

19,999

28,999

  OCEANVIEW PREMIUM

20,999
(โปรโมชั่น)

 

       Balcony Classic

23,999

--------

   BALCONY PREMIUM

24,999
(โปรโมชั่น)

 

ห้องพัก Premium มีจำนวนจำกัด สามารถจองได้จนกว่าห้องพัก Premium จะหมด
สิทธิพิเศษของห้องพักแบบ PREMIUM
1.เลือกรอบเวลาของอาหารมื้อค่ำได้
2.สามารถสั่งอาหารเช้ามาเสริฟที่ห้องพักได้
3. ห้องพักอยู่ชั้นระดับบนๆของเรือ วิวสวย

SUITE & STAR CABINS

ผู้ใหญ่ท่านล่ะ
พัก 2 ท่านต่อห้อง

พักเดี่ยว

พักท่านที่ 3-4
สำหรับเด็ก
อายุ 4-12 ปี

พักท่านที่ 3-4
สำหรับผู้ใหญ่

INSIDE

23,999

--------

9,999

12,999

BALCONY

29,999

-------

 

 

MINI SUITE

29,999

--------

11,999

15,999

SUITE

35,999

-------

สิทธิประโยชน์ STAR CABINS
1.มีผู้ช่วยส่วนตัวตลอด 24 ชั่วโมง
2. สุดพิเศษโซนรับประทานอาหารเฉพาะผู้ที่พักห้องแบบ SUITE & STAR เท่านั้น
3. รับสิทธิในการเข้าใช้ Della MODA LOUNGE แบบไม่จำกัด
4. ต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยผลไม้ ภายในห้องพักของท่าน และ บริการน้ำดื่มฟรี 2 ขวดในห้องพัก เฉพาะคืนแรก
5 .มีชนิดความนุ่มของหมอนให้ท่านเลือก สำหรับห้องพักนี้เท่านั้น

ราคาไม่รวมค่าทิปพนักงานบนเรือ (ชำระวันสุดท้ายบนเรือCOSTA FIRENZE)
-สำหรับห้องพักแบบ  INSIDE/OCEANVIEW / BALCONYผู้ใหญ่ ท่านละ 62USD / เด็ก(อายุระหว่าง 4-13ปี)ท่านละ 31 USD
-สำหรับห้องพักแบบ  MINI SUITE / SUITE ผู้ใหญ่ ท่านละ 74USD / เด็ก(อายุระหว่าง 4-13ปี)ท่านละ 37 USD

Visitors: 199,151