ทัวร์กรุ๊ป Royal Princess 24 เม.ย. -04 พ.ค.63 บิน BR ล่องเรือสำราญ แคลิฟอร์เนีย(สหรัฐอเมริกา) เยือนเม็กซิโก เที่ยว ลอสแอนเจลิส ซานฟรานซิสโก มอนเทอเรย์ ซานดิเอโก เอนเซนาดา เมษายน พฤษภาคม 2563

รหัสสินค้า : HMT-ZZAC-ROYAL PRINCESS11D7N-BR

ไม่พบสินค้า

ราคา

109,000.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ทัวร์กรุ๊ป : ล่องเรือสำราญ Royal Princess ทริปพิเศษ…เส้นทางแคลิฟอร์เนีย(สหรัฐอเมริกา) แวะเยือนเม็กซิโก-รวมตั๋วเครื่องบิน,เดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์

รอยัล ปริ๊นเซส ตระกูลเรือ ปริ๊นเซส ซึ่งออกอวดโฉมในปี 2007 และได้ทำการรีโนเวทเมื่อปี 2018 เรือลำนี้มีระวางขับน้ำ 142,229 ตัน จุผู้โดยสารได้ถึง 3,560 คน เกือบ 85% ของห้องทั้งหมดจะเป็นห้องบริเวณกาบเรือ เป็นเรือที่จดทะเบียนและถือสัญชาติเบอร์มิวด้าและเป็นเรือที่ตกแต่งได้อย่างหรูหรา มีชั้นบริการทั้งหมด 19 ชั้น

เส้นทาง : ลอสแอนเจลิส–ซานฟรานซิสโก–มอนเทอเรย์–ซานดิเอโก–เอนเซนาดา 11วัน 7คืน

สายการบิน : Eva Air (BR)

รวม : พัก บนเรือ 7 คืน / ตั๋วเครื่องบินระหว่างกรุงเทพ-ลอสแอนเจลิส/ รถรับส่งระหว่างสนามบิน-ท่าเรือ /ทัวร์บนฝั่งตามที่ระบุ/ภาษีท่าเรือ / อาหารบนเรือทุกมื้อ / กิจกรรมตามที่ระบุในตั๋วเรือ / ทิปพนักงานขับรถ /**มีหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทาง

ไม่รวม : ค่าวีซ่าอเมริกา ประมาณ 7,500.- บาท / ค่า Gratuities (ทิปพนักงานของทางเรือ)

โปรโมชั่นพิเศษ!!! จองภายใน 25 ธ.ค.62 ....รับเงินคืน ท่านละ 1,000 บาท ( สำหรับห้องพักไม่มีหน้าต่าง ) / 1,500 บาท ( สำหรับห้องมีระเบียงขึ้นไป )

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป ,โปรแกรมการท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ

**หมายเหตุ:ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น ,กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

เดินทาง : วันที่ 24 เมษายน - 04 พฤษภาคม 2563 

                             

Royal Princess ล่องเรือสำราญ ทริปพิเศษ…เส้นทางแคลิฟอร์เนีย(สหรัฐอเมริกา) แวะเยือนเม็กซิโก
เส้นทาง : ลอสแอนเจลิส–ซานฟรานซิสโก–มอนเทอเรย์–ซานดิเอโก–เอนเซนาดา
**เยือนฮอลลีวูด บูเลอวาร์ด - ถนนซันเซ็ท - ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม
**ถ่ายรูปสะพานโกลเดนเกต สะพานแขวนแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในโลก
**17 Mile Drive ถนนเลียบทะเลที่สวยงาม ชมทิวทัศน์มหาสมุทรแปซิฟิก
**ชมเมือง ลา โฮยา (La Jolla )  "อัญมณีแห่งแคลิฟอร์เนียตอนใต้"
**ชมวิว La Bufadora แลนด์มาร์กของเมืองเอนเซนาดา
**ช้อปปิ้ง ซิทาเดล เอาท์เลท (
Citadel Outlet) เอาท์เล็ทขนาดใหญ่ที่สุดในนครลอสแองเจลิส
วันที่ 24 เมษายน - 04 พฤษภาคม 2563 ( 11วัน 7คืน) : ราคาเริ่มต้น  109,000.บาท 

วันแรกของการเดินทาง 24 เมษายน 2563 (ศุกร์)     กรุงเทพฯ

23.00 น. พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ซึ่งมาคอยต้อนรับท่านอยู่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินอีวีเอ แอร์ (BR) ประตู 8 แถว Q,R เคาน์เตอร์ 1 - 8 
ข้อแนะนำ : กรุณาไม่นำของมีคม วัตถุโลหะ ของเหลว เพื่อความสะดวกในการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง

วันที่สองของการเดินทาง 25 เมษายน 2563 (เสาร์)   กรุงเทพฯ – ลอสแอนเจลิส

01.45 น. นำท่าน เหินฟ้าสู่เมืองลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ เที่ยวบินที่ BR206 (01.45–06.35 ใช้เวลาบิน 03.50 ชม.)/BR006 (10.10 – 07.00 ใช้เวลาบิน 11.50  ชม.) แวะเปลี่ยนเครื่องที่ สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน
อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง พร้อมเชิญท่านพักผ่อนกับรายการบันเทิงตามสาย
07.00 น.  ถึงท่าอากาศยาน LOS ANGELES INTL เมืองลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลังผ่านพิธีการตรวจลงตรา หนังสือเดินทางและศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว
>>Welcome to Los Angeles, California<<
ขอต้อนรับท่านสู่เมืองลอสแอนเจลิส เมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้าน เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง เริ่มตั้งเป็นเมืองเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2393 (ค.ศ. 1850) ลอสแอนเจลิสได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีการปะปนของวัฒนธรรมมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง เนื่องจากการอพยพของคนหลายเชื้อชาติโดยเฉพาะชาวเอเชีย และอเมริกาใต้ นำท่านผ่านชม อัล เพอร์โบล เดอ ลอสแอนเจลิส(El Pueblo de Los Angeles) ย่านเก่าแก่ของเมืองลอสแอนเจลิส เคยเป็นเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองของสเปน และ เม็กซิโก นอกจากนี้ยังมีสถาปัตย กรรมที่เล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันสวยงามอยู่มากมาย ที่จะพาคุณย้อนกลับไปสัมผัสเรื่องราวในอดีต ผ่านชม กริฟฟิธ พาร์ค (Griffith Park) สวนสาธารณะเทศบาลที่ใหญ่เป็นอันดับ 10 ในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นสวนสาธารณะที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนหรือจะมา นั่งปิคนิค  และยังสามารถทำกิจกรรมสนุกๆ ได้หลายอย่าง เช่น การปีนเขา ขี่ม้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหอดูดาวให้ได้ขึ้นไปสำรวจซึ่งมองเห็นทัศนียภาพที่ยอดเยี่ยมของมหานครลอสแอนเจลิส นำท่านเดินทางสู่ ฮอลลีวูด บูเลอวาร์ด (Hollywood Boulevard) ไม่มีใครไม่รู้จักฮอลลีวูดแห่งนี้สถานที่อันมีชื่อเสียง ทางด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์และแหล่งบันเทิงเป็นจำนวนมาก มีถนนสายหลัก 3 แห่ง ที่ไม่ควรพลาด เมื่อได้ มาที่นี้ได้แก่  ถนนซัน เซ็ท (Sun Set Street) ที่คลาคล่ำไปด้วยคลับ และแหล่งบันเทิงยามค่ำคืน ถนนฮอลลีวูดมี ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม (Hollywood Walk of Fame) ซึ่ง เป็นถนนที่ดาราระดับฮอลลีวูดเป็นจำนวนมาก ได้ประทับรอยมือและรอยเท้าไว้ตามท้องถนนแห่งนี้และ ถนนเมลโรส  (Melrose Avenue) สวรรค์ของนักช้อปปิ้งทั้งหลาย นอกจากนี้ก็ไม่ควรพลาดกับ โกดัก เธียรเตอร์ สถานที่จัดการประกาศรางวัลออสการ์ทุกปี นำท่านผ่านชม เบเวอรี่ ฮิลส์ (Beverly Hills) หากพูดถึงย่านเบเวอรี่ฮิลส์ หลายคนคงจินตนาการภาพบรรยากาศอันหรูหราไฮโซ ไลฟ์สไตล์ของสังคมชั้นสูงขึ้นมาเป็นลำดับแรก แม้กระทั่งรหัสไปรษณีย์ของที่นี่คือ "90210" ยังถูกนำเอาไปใช้เป็นชื่อซีรีย์ยอดฮิตของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย ที่สำคัญที่สุดย่านนี้ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เหล่าดาราชื่อดังมักมาเป็นประจำ แทบจะเดินกระทบไหล่กันได้เลยทีเดียว
11.00 น.  เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังรับประทานอาหาร ขอนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ World Cruise Terminal / Berths 92 (ประมาณ 45 นาที) เดินทางถึงท่าเรือ ขอเรียนแนะนำท่านเตรียมเอกสาร พาสปอร์ต  ตั๋วเรือ และบัตรเครดิต  เพื่อลงทะเบียน สำหรับขั้นตอนการขึ้นสู่เรือ (เวลาเช็คอินตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป) ขอต้อนรับทุกท่านสู่เรือสำราญที่แสนทันสมัย Royal Princess หลังจากขึ้นสู่เรือ และจัดเก็บสัมภาระในห้องพักเรียบร้อยแล้ว เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เพื่อรอสัญญาณจากทางเรือในการสาธิตระบบความปลอดภัยกรณีฉุกเฉิน
15.30 น  Emergency Drill (การสาธิตระบบความปลอดภัยกรณีฉุกเฉิน) ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของผู้โดยสารบนเรือ โดยเฉพาะเรือสำราญในตระกูล Princess Cruises ที่ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่านเป็นลำดับแรก จึงขอความร่วมมือทุกท่านในการเข้าร่วมปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน ทางเรือจะประกาศเวลาที่แน่นอนในการทำ Emergency Drill***เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณกริ่ง สั้น 7 ครั้ง ยาว 1 ครั้ง ขอให้ทุกท่านถือ Cruise Card ออกมา ณ จุดรวมพล  โดยแบ่งตามตัวอักษรที่ระบุไว้บน Cruise Card หรือท่านสามารถดูได้จากประตูเข้าออกห้องพักของท่าน
(เจ้าหน้าที่เรือจะคอยบอกทางไปจุดรวมพล ซึ่งใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ 30 นาที)
16.00 น.  เรือออกจากท่าเรือเมืองลอสแอนเจลิส, สหรัฐอเมริกา มุ่งหน้าสู่ เมืองซานฟรานซิสโก,สหรัฐอเมริกา
เชิญทุกท่านร่วมนับถอยหลังฉลองการออกเดินทาง Bon Voyage Countdown
ค่ำ  เชิญท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ
หลังอาหารขอเชิญทุกท่านสนุกสนานกับการเดินทางอันสุดแสนอิสระ และกิจกรรมอันหลากหลายยามค่ำ ที่จะเริ่มต้น ณ ราตรีนี้ บนเรือสำราญ Royal Princess ที่มีให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างเต็มอิ่ม ทั้งฟังเพลงที่บาร์ / เลานจ์ ต่างๆ หรือจะชมโชว์ที่พรั่งพร้อมไปด้วยแสงสีเสียงห้อง Princess Theater ที่จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในแต่ละคืน
>>พักค้างคืนบนเรือสำราญ  ( คืนที่ 1 )

วันที่สามของการเดินทาง  26 เมษายน 2563 (อาทิตย์)  ล่องทะเล

เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า – กลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ
วันนี้เรือสำราญจะล่องไปตามสายน้ำ ซึ่งจะเป็นวันที่ท่านจะได้ทำความคุ้นเคย และสำรวจเรือได้อย่างเต็มที่ ทั้งในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวก ต่างๆ และกิจกรรมอันหลากหลาย ซึ่งในแต่วัน ท่านสามารถศึกษาได้จากจดหมายข่าวรายวัน  “Princess Patter”ที่ทางเรือจะส่งมาให้ท่านที่ห้องพักล่วงหน้าทุกคืน ซึ่งจะมีรายละเอียดทุกอย่างแนะนำไว้ในจดหมายข่าวรายวัน เช่น อุณหภูมิเป็นอย่างไร, ค่ำนี้ควรแต่งตัวอย่างไร, กิจกรรมที่จะมีให้ท่านได้ร่วมสนุกตั้งแต่เช้าจรดเย็น, กิจกรรมการลดราคาของสินค้าหลากหลายประเภท, และโชว์ที่จะมีสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในแต่ละคืน ในทุกไมล์ทะเลที่เรือแล่นไปนั้น กิจกรรมต่างๆ ที่วางไว้อย่างเต็มที่ ก็จะดำเนินไปจนทำให้แต่ละวันนั้นผ่านไปอย่างรวดเร็ว อาทิ:-
**เต็มอิ่มกับอาหารมื้อเช้า, สาย, เที่ยง, บ่าย, ค่ำ, และรอบดึก : อิ่มอร่อยกับห้องอาหารใหญ่ 2 ห้อง, ห้องบุฟเฟต์นานาชาติ, พิซซ่า, ฮอทดอก, แฮมเบอร์เกอร์ บนชั้นดาดฟ้า, บาร์ไอศกรีม
**เพลิดเพลินกับเสียงเพลงและเครื่องดื่มนานาชนิด :บาร์เครื่องดื่มกว่า 9 แห่งที่กระจายอยู่ทั่วเรือ, ห้องเลานจ์, ห้องฟังเพลง,  โรงละครใหญ่ (Princess Theater) ที่พรั่งพร้อมด้วยแสงสีเสียง, ทีวีจอยักษ์ริมสระว่ายน้ำบนดาดฟ้า
**บริหารร่างกาย กันได้ตลอดวันกับ :ห้องฟิตเนส กับอุปกรณ์ครบครัน, ห้องซาวว์น่า, สปา, สระว่ายน้ำ สระน้ำวน (จากุซซี่), สนามบาส, โต๊ะปิงปอง เป็นต้น
**เพลิดเพลินระหว่างวัน : ห้องคาสิโน, ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษี, ร้านขายของที่ระลึก, ประมูลภาพ,  และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายเช่น เรียนโยคะ, เรียนเต้นรำ, สอนแกะสลัก, เล่นบิงโก, เป็นต้น
17.00 น.  เชิญท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ (Formal Night)
ค่ำนี้กับตันเรือ และลูกเรือทุกคน ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยงานเลี้ยงรับรอง  “Champagne Waterfall”(เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่มีเพียงเรือสำราญในตระกูล Princess Cruises เท่านั้น) ซึ่งทุกท่านจะได้เพลิดเพลินกับงานเลี้ยงแชมเปญ และรื่นรมย์กับบรรยากาศ และดนตรีที่บรรเลง ณ บริเวณล็อบบี้เรือ
***หมายเหตุ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***
>>พักค้างคืนบนเรือสำราญ  ( คืนที่ 2 )

วันที่สี่ของการเดินทาง 27 เมษายน 2563 (จันทร์)  ซานฟรานซิสโก (San Francisco), ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 07.00น. – 22.00น.
เช้า  เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าอันหลากหลาย ณ ห้องอาหารบนเรือ
07.00 น.  เรือเทียบท่าเมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
>> Welcome to San Francisco, California <<
เมืองซานฟรานซิสโกอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียตั้งอยู่ท่ามกลางสายน้ำสามด้าน ด้านตะวันตกคือมหาสมุทรแปซิฟิก ทิศเหนือ และทิศตะวันออก ติดกับอ่าวซานฟรานซิสโก แม้จะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ก็มีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่น และมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลายแห่งที่น่าสนใจ
>>SFO210Tour: Sausalito & Fisherman's Wharf (4.0 Hrs.)
ขอนำท่านเดินทางขึ้นไปทางเหนือของอ่าวซานฟรานซิสโกซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวริมน้ำมากมาย อาทิ อาคาร Ferry Building ที่สร้างขึ้นในปี 1898 มีหอนาฬิกาอันเป็นเอกลักษณ์ ยังมีร้านค้าและร้านอาหารที่ไม่เหมือนใคร รถวิ่งผ่านเขตมารีน่าซึ่งเป็นย่านที่คึกคักเต็มไปด้วยร้านค้าและร้านอาหาร ท่านสามารถเห็นอาคาร Palace of the Fine Arts ซึ่งเป็นอาคารสุดท้ายที่เหลืออยู่ของการจัดนิทรรศการนานาชาติปานามาแปซิฟิกในปี 1915 จากนั้นขับผ่านเส้นทางสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งชาติรายล้อมไปด้วยป่า ภูเขา และทิวทัศน์ที่มองเห็นสะพานโกลเดนเกต ให้ท่านแวะถ่ายรูป สะพานโกลเดนเกต (Golden Gate) ณ จุดชมวิว Vista Point ซึ่งใช้เวลากว่าสี่ปีในการสร้างและเสร็จสมบูรณ์ในปี 2480 หอคอยทั้งสองมีความสูงถึง 746 ฟุต เป็นสะพานแขวนแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในโลก สะพานทาสีแดงอมส้มตามสีสัญลักษณ์ของเมืองซานฟรานฯ ที่จะเปล่งแสงสะท้อนเมื่อยามแสงอาทิตย์ตกกระทบ เมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวยคุณจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ของอ่าวซานฟรานซิสโกและเส้นขอบฟ้าของเมืองรวมถึงเกาะ อัลคาทราซ และเกาะ Yerba Buena ที่ตั้งอยู่ในอ่าวซานฟรานซิสโก
จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านซอซาลิโต  (Sausalito)หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ทางเหนือของอ่าวซานฟรานฯ ซึ่งมีถิ่นอาศัยติดกับเนินเขาที่สูงชัน เป็นเมืองที่สงบมีทางเดินที่สวยงามเต็มไปด้วยร้านอาหาร หอศิลป์ ร้านค้างานฝีมือและศิลปะริมน้ำ ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควรนำท่านกลับมายัง ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ (Fisherman’s Wharf) หรือรู้จักกันในลักษณะของสะพานปลา สามารถมองเห็นอ่าวซานฟรานซิสโก และสะพาน Golden Gate ที่นี่จึงมีร้านอาหารทะเลสดๆ ไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยวมากมาย หากโอกาสอำนวยแวะให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
ได้เวลาพอสมควรนำท่านกลับสู่ท่าเรือ
เที่ยง  เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ
หลังรับประทานอาหาร เชิญท่านพักผ่อนหรือเลือกทำกิจกรรมจากทางเรือสามารถดูกิจกรรมได้ในจดหมายข่าว
Option Tour : Sonoma Wine Country (3 Hrs.)ไม่รวมในรายการ 130USD
รายการทัวร์นี้ เราจะขอนำท่านไปยังหุบเขาโซนามา ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังมาจากไวน์ที่ผลิตขึ้นในพื้นที่นี้ ไวน์ที่มีชื่อเสียง ได้แก่  Chardonnays, Cabernets, Merlot และ Riesling 
ขอนำท่านเดินทางไปยังเขตผลิตไวน์คาร์เนรอส (Carneros) อันโด่งดังซึ่งอยู่ในหุบเขาโซนามาเมืองแสนเสน่ห์ ระหว่างเดินทางไปยังหุบเขาโซนามา แวะให้ท่านได้ถ่ายรูป สะพานโกลเดนเกต (Golden Gate) ณ จุดชมวิว Vista Point ซึ่งใช้เวลากว่าสี่ปีในการสร้างและเสร็จสมบูรณ์ในปี 2480 หอคอยทั้งสองมีความสูงถึง 746 ฟุตเป็นสะพานแขวนแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในโลก สะพานทาสีแดงอมส้มตามสีสัญลักษณ์ของเมืองซานฟรานฯ ที่จะเปล่งแสงสะท้อนเมื่อยามแสงอาทิตย์ตกกระทบ เมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวยคุณจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ของอ่าวซานฟรานซิสโกและเส้นขอบฟ้าของเมืองรวมถึง เกาะอัลคาทราซ และเกาะ Yerba Buena ที่ตั้งอยู่ในอ่าวซาน ฟรานซิสโก ขอนำท่านเดินทางต่อไปยังหุบเขาโซนามา ระหว่างเดินทางท่านจะเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นเนินเขา หรือไร่องุ่นที่เรียงรายอยู่ในระยะไกล เมื่อเดินทางถึงหุบเขาโซนามา นำท่านแวะโรงบ่มไวน์ (ทางทัวร์จะจัดให้ท่านได้แวะโรงบ่มไวน์ที่มีชื่อ 2 แห่ง) ให้ท่านได้ชมขั้นตอนในการผลิตตั้งแต่การทำฉลากจนถึงการบ่มไวน์ ระหว่างที่ท่านเดินชมและชิมไวน์จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือในการตอบคำถาม จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อไวน์ที่ท่านชื่นชอบ  ได้เวลาสมควรขอนำท่านกลับสู่ท่าเรือ
ค่ำ  ขอต้อนรับท่านด้วยรายการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารใหญ่  ( CASUAL NIGHT )
22.00 น  เรือออกจากท่าเรือเมืองซานฟรานซิสโก, สหรัฐอเมริกา มุ่งหน้าสู่ มอนเทอเรย์, สหรัฐอเมริกา
>>พักค้างคืนบนเรือสำราญ  ( คืนที่ 3 )

วันที่ห้าของการเดินทาง  28 เมษายน 2563 (อังคาร)  มอนเทอเรย์ (Monterey), ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 08.00น. – 18.00 น.
เช้า  เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าอันหลากหลาย ณ ห้องอาหารบนเรือ
08.00 น.  เรือเทียบท่าเมืองมอนเทอเรย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
>>Welcome to Monterey, California<<
เมืองมอนเทอเรย์ เมืองชายฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวที่สวยงามและได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งของมอนเทอเรย์เคาน์ตี้ ในรัฐแคลิฟอร์เนีย มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และความอุดมสมบูรณ์หลากหลายของชีวิตทางทะเล ได้แก่ สิงโตทะเล, นากทะเล, สาหร่ายทะเล (สาหร่าย), ปลาโลมา และอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมง  รวมไปถึงอุตสาหกรรมโรงงานปลากระป๋องที่มีชื่อเสียง แต่เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงทำให้โรงงานปิดตัวหมด
**MRY205 Tour : 17 Mile Drive & Carmel (5.15 Hrs.)
วันนี้ขอนำท่านเดินทางสู่เมืองคาเมล ระหว่างทางท่านจะผ่านถนนเลียบทะเลที่สวยงามขึ้นชื่อคือ 17 Mile Drive ซึ่งวิ่งเป็นวงเลียบไปตาม Pebble Beach และ Pacific Grove ชายฝั่งหินธรรมชาติทิวทัศน์มหาสมุทรแปซิฟิก แวะให้ท่านได้ถ่ายรูป Bird Rock ก้อนหินที่อยู่ในทะเล เป็นที่อยู่อาศัยของแมวน้ำ  สิงโตทะเล และนก จากนั้นแวะถ่ายรูปกับต้นไซเปรส (Lone Cypress) ซึ่งตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวตรงริมผา สัญลักษณ์ของ Pebble Beach เมื่อถึงหาด Pebble Beach อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปและสูดอากาศบริสุทธิ์ จากนั้นแวะให้ท่านได้ถ่ายรูปสนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียงที่สุด Pebble Beach Golf Club เป็นสนามกอล์ฟโฮต PGA Tour อยู่หลายครั้ง ท่านอาจโชคดีได้เห็นนักกีฬากอล์ฟดังระดับโลกไปซ้อมกอล์ฟ นำท่านเดินทางสู่เมือง Carmel-by-the-Sea ตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองมอนเทอเรย์และหาดเพบเบิล เป็นเมืองเล็กน่ารัก มีถนนเล็ก ๆ ไม่กี่สาย  ทั้งเมืองมีพื้นที่เพียง 1 ตารางไมล์กว่า ๆ  เต็มไปด้วยร้านค้าสวย ๆ  ประดับไปด้วยดอกไม้ทุกหนแห่งดูน่ารักเหมือนเมืองในเทพนิยาย ร้านส่วนมากขายของแปลก ๆ เก๋ ๆ ที่ไม่ค่อยเห็นจากที่อื่น มีแกลลอรี่จำนวนมากเพราะที่นี่เป็นเมืองศิลปิน  อีกทั้งผู้อยู่อาศัยมักเป็นเศรษฐีที่เห็นคุณค่างานศิลปะ  พร้อมจะซื้อผลงานที่ตนเองชื่นชอบ เป็นเมืองโปรดของนักท่องเที่ยวที่นิยมการพักผ่อนแบบสบาย ๆ และชื่นชอบงานศิลปะทุกประเภท ได้เวลาสมควรขอนำท่านกลับสู่ท่าเรือ
เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ
หลังรับประทานอาหาร เชิญท่านพักผ่อนหรือเลือกทำกิจกรรมจากทางเรือสามารถดูกิจกรรมได้ในจดหมายข่าว
ค่ำ  ขอต้อนรับท่านด้วยรายการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารใหญ่  ( CASUAL NIGHT )
ค่ำนี้เชิญท่านเพลิดเพลินกับการแสดงโชว์อันงดงามตระการตา
18.00 น.  เรือออกจากท่าเรือเมืองมอนเทอเรย์, สหรัฐอเมริกา มุ่งหน้าสู่ ซานดิเอโก, สหรัฐอเมริกา
>>พักค้างคืนบนเรือสำราญ  ( คืนที่ 4 )

วันที่หกของการเดินทาง  29 เมษายน 2563 (พุธ) ล่องทะเล

**เต็มอิ่มกับอาหารมื้อเช้า, สาย, เที่ยง, บ่าย, ค่ำ, และรอบดึก
อิ่มอร่อยกับห้องอาหารใหญ่ 2 ห้อง, ห้องบุฟเฟต์นานาชาติ, พิซซ่า, ฮอทดอก, แฮมเบอร์เกอร์ บนชั้นดาดฟ้า, บาร์ไอศกรีม
**เพลิดเพลินกับเสียงเพลงและเครื่องดื่มนานาชนิด: บาร์เครื่องดื่มกว่า 9 แห่งที่กระจายอยู่ทั่วเรือ, ห้องเลานจ์, ห้องฟังเพลง,  โรงละครใหญ่ (Princess Theater) ที่พรั่งพร้อมด้วยแสงสีเสียง, ทีวีจอยักษ์ริมสระว่ายน้ำบนดาดฟ้า
**บริหารร่างกาย กันได้ตลอดวันกับ ห้องฟิตเนส กับอุปกรณ์ครบครัน, ห้องซาวว์น่า, สปา, สระว่ายน้ำ สระน้ำวน (จากุซซี่), สนามบาส, โต๊ะปิงปอง เป็นต้น
**เพลิดเพลินระหว่างวัน ห้องคาสิโน, ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษี, ร้านขายของที่ระลึก, ประมูลภาพ,  และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายเช่น เรียนโยคะ, เรียนเต้นรำ, สอนแกะสลัก, เล่นบิงโก, เป็นต้น
>>พักค้างคืนบนเรือสำราญ  ( คืนที่ 5 )

วันที่เจ็ดของการเดินทาง  30 เมษายน 2563 (พฤหัสบดี)  ซานดิเอโก (San Diego), ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 22.00 น.
เช้า  เชิญรับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารบนเรือ
08.00 น.  เรือเทียบท่าเมืองซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
>Welcome to San Diego, California<<
ขอต้อนรับท่านเข้าสู่เมืองซานดิเอโก เมืองใหญ่ที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแปซิฟิก ตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ติดกับเส้นเขตแดนระหว่างสหรัฐอเมริกากับเม็กซิโก เมืองประวัติศาสตร์ที่มีมนต์สเน่ห์ของวัฒนธรรมสเปน สวนสวยและชายหาดมากมาย ที่เที่ยวที่มีชื่อเสียงคือชุมชนเมืองเก่าแบบสเปน (Old Town) สวนสัตว์ซานดิเอโก (San Diego Zoo) สวนบาลเบา (Balboa Park) ชายหาดลาโฮยา (La Jolla Beach)
**SAN200 Tour : City Drive & La Jolla Highlights (4 Hrs.)
วันนี้ขอนำท่านไปยังเมือง ลา โฮยา (La Jolla ) ถือเป็น "อัญมณีแห่งแคลิฟอร์เนียตอนใต้" เป็นพื้นที่ริมทะเลที่สวยงามโดยเป็นที่รู้จักจากแนวชายฝั่งที่เต็มไปด้วยหิน ชมทิวทัศน์อันงดงามตามแนวชายฝั่งทะเลสีฟ้า ท่านสามารถชมวิวมหาสมุทรได้ที่ La Jolla Cove รวมถึงแอ่งน้ำที่ปรากฏขึ้นเวลาน้ำลงที่หาด Shell Beach ซึ่งเป็นถิ่น อาศัยของดอกไม้ทะเลและปูมากมาย จากนั้นแวะให้ท่านเดินเล่นและซื้อสินค้าพื้นเมือง ณ La Jolla Village ที่ชาย หาดแห่งนี้มีร้านอาหารชั้นเลิศ หอศิลป์ และร้านค้าขายของบูติค เรียงรายไปตามท้องถนน จากนั้นนำท่านเดินทางกลับมายังเมืองซานดิเอโก แวะชม ย่านเมืองเก่า (Old Town) ที่มีกลิ่นอายแบบสเปน เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ Embarcaderoให้ท่านได้สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นและความน่ารักของเมืองนี้ ย่านเมืองเก่า เป็นแหล่งกำเนิดของรัฐแคลิฟอร์เนียและเป็นที่ตั้งของนิคมสเปนแห่งแรกในปี 1769 ปัจจุบันมีโรงละคร แกลลอรี่ ร้านค้าขายของที่ระลึก และมีวงดนตรีบรรเลงเพลงพื้นเมืองให้ฟัง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ตามอัธยาศัย จากนั้นแวะให้ท่านได้ถ่ายรูป Balboa Park  สวนสาธารณะขนาดใหญ่ มีพื้นที่ 1,200 เอเคอร์ เป็นสวนวัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ภายในสวนมีพิพิธภัณฑ์ 15 แห่ง  สวนพฤกษศาสตร์ ศูนย์ศิลปะ โรงละคร ห้องจัดนิทรรศการ มีการแสดงบัลเล่ต์ ละครเวที ซิมโฟนี่ รวมทั้งมีสวนสัตว์ San Diego Zoo สนามเด็กเล่น ฯลฯ ได้เวลาสมควรขอนำท่านกลับสู่ท่าเรือ
เที่ยง  เชิญรับประทานอาหารกลางวัน  ณ ห้องอาหารบนเรือ
หากท่านต้องการเปลี่ยนบรรยากาศก็สามารถปรับรายการของท่านเข้าสู่รายการบนเรือ ตามรายละเอียดของ PRINCESS PATTER ได้ตามอัธยาศัย พักผ่อนสบาย สบาย กับการจิบกาแฟยามบ่าย ในช่วง AFTERNOON TEA
ค่ำ  ขอต้อนรับท่านด้วยรายการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารใหญ่  ( CASUAL NIGHT )
ค่ำนี้เชิญท่านเพลิดเพลินกับการแสดงโชว์อันงดงามตระการตา
22.00 น  เรือออกจากท่าเรือเมืองซานดิเอโก, สหรัฐอเมริกา มุ่งหน้าสู่ เอนเซนาดา, เม็กซิโก
>>พักค้างคืนบนเรือสำราญ  ( คืนที่ 6 )

วันที่แปดของการเดินทาง   01 พฤษภาคม 2563 (ศุกร์)   เอนเซนาดา (Ensenada), ประเทศเม็กซิโก

เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.
เช้า  เชิญรับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารบนเรือ
08.00 น.  เรือเทียบท่า ณ เมืองเอนเซนาดา
>>Welcome to Ensenada, Mexico<<
วันนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เมืองเอนเซนาดา ซึ่งได้ฉายาว่า “ซินเดอเรลล่าแห่งแปซิฟิก” เป็นเมืองชายฝั่งของประ เทศเม็กซิโก เมืองใหญ่อันดับ 3 ของรัฐบาฮากาลิฟอร์เนีย ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองซานดิเอโก สหรัฐอเมริการาว 125 กม. บนคาบสมุทรบาฮากาลิฟอร์เนีย
**ESE110Tour : La Bufadora Adventure & City Drive (4 Hrs.)
นำท่านเดินทางออกจากเมืองเอนเซนาดา ไปยังเขตชนบท Baja California นำท่านไปยังจุดชมวิว La Bufadora แลนด์มาร์กของเมืองเอนเซนาดา ตลอดสองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของหรือเดินเล่นตามอัธยาศัยได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับมายังเมืองเอนเซนาดา ผ่านชมจัตุรัสพลาซ่าซิวิก้า (Plaza Civica) เป็นที่ตั้งรูปปั้นวีรบุรุษท้องถิ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเม็กซิโก แวะให้ท่านได้ถ่ายรูป Riviera del Pacifico รีสอร์ทคาสิโนที่หรูหรา ภายในรีสอร์ทมีการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์งานศิลปะ ได้เวลาสมควรนำท่านกลับสู่ท่าเรือ
เที่ยง  เชิญรับประทานอาหารกลางวัน  ณ ห้องอาหารบนเรือ
หากท่านต้องการเปลี่ยนบรรยากาศก็สามารถปรับรายการของท่านเข้าสู่รายการบนเรือ ตามรายละเอียดของ PRINCESS PATTER ได้ตามอัธยาศัย พักผ่อนสบาย สบาย กับการจิบกาแฟยามบ่าย ในช่วง AFTERNOON TEA
17.00 น  เรือออกจากท่าเรือเมืองเอนเซนาดา, เม็กซิโก มุ่งหน้าสู่ ลอสแอนเจลิส, สหรัฐอเมริกา
ค่ำ  ขอต้อนรับท่านด้วยรายการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารใหญ่  ( CASUAL NIGHT )
ค่ำนี้เชิญท่านเพลิดเพลินกับการแสดงโชว์อันงดงามตระการตา      
*** คืนนี้ก่อนเวลา 24.00 น. ขอให้ทุกท่านจัดกระเป๋าสัมภาระใบใหญ่ และวางไว้หน้าห้องพักของท่าน เพื่อ ที่เจ้าหน้าที่จะได้รวบรวมไปเก็บไว้ที่ห้องสโตร์และนำลงจากเรือในวันรุ่งขึ้น โดยเรือจะแจ้งเวลาให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง
ขอให้ทุกท่านแยกของใช้จำเป็นเช่นเสื้อผ้า หนังสือเดินทาง (Passport) เอกสารต่างๆ รวมถึงยาประจำตัวใส่กระเป๋าเดินทางใบเล็ก
>>พักค้างคืนบนเรือสำราญ  ( คืนที่ 7 )

วันที่เก้าของการเดินทาง  02 พฤษภาคม 2563 (ศุกร์)  ลอสแอนเจลิส(Los Angeles), ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรือเทียบท่า 06.15 น.
07.00 น.  เชิญรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย รอเจ้าหน้าที่ประกาศเรียกลงเรือ และรับกระเป๋าสัมภาระ เรียบร้อยแล้ว
ขอนำท่านช้อปปิ้งที่ ซิทาเดล เอาท์เลท เซ็นเตอร์ (Citadel Outlet) เอาท์เล็ทขนาดใหญ่ที่สุดในนครลอสแองเจลิส มีบริเวณใหญ่โตและกว้างขวาง ประกอบด้วยร้านค้าแบรนด์เนมดังทั้งหลายที่มีร้านค้าอยู่มากกว่า 115 ร้าน และราคาลดถึง 30% - 70% จากราคาปกติของสินค้าแบรนด์เนม เหมาะสำหรับทุกท่าน ทุกวัย เช่น Guess, Nine West, H&M, Coach, Billabong, Calvin Klein, DKNY
เที่ยง  เชิญรับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
ได้เวลาพอสมควรขอนำท่านเดินทางไปยัง เดอะ โกรฟ (The Grove) แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อแห่งหนึ่งของแอลเอ เพิ่งสร้างในปี 2002 เป็นตลาดสินค้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งไม่ได้เป็นแค่ห้างธรรมดาเท่านั้นแต่ยังเต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้าและสินค้าแบรนด์เนมมากมาย รวมถึงร้านอาหารและโรงหนัง นับเป็นแหล่งรวมความบันเทิงสุดเจ๋งอีกที่ของแอลเอ ที่คุณต้องไม่พลาดแวะมาอย่างแน่นอน
ค่ำ  เชิญรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังรับประทานอาหาร ขอนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยาน LOS ANGELES INTL

วันที่สิบของการเดินทาง  03 พฤษภาคม 2563 (เสาร์)  ลอลแอนเจลิส – ไต้หวัน

00.50 น. นำท่านเหินฟ้าสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน อีวีเอแอร์ เที่ยวบินที่ BR015/ BR067
แวะเปลี่ยนเครื่องที่เถาหยวน, ไต้หวัน (00.50 – 05.45+1 / 09.00+1–11.35+1) (ใช้เวลาบิน 13.55 / 03.35 ชม.)
อาหารและเครื่องดื่ม บริการบนเครื่อง พร้อมเชิญท่านพักผ่อนกับรายการบันเทิงตามสาย

วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง  04 พฤษภาคม 2563 (อาทิตย์)  ไต้หวัน – กรุงเทพฯ

11.35 น.  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

….Cruise Vacations Start Here….Cruise Tour eXperts by HMT

รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสายการเดินเรือ และความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ

หมายเหตุ ***กระเป๋าเดินทาง และ ทรัพย์สินส่วนตัวทุกอย่าง ผู้เดินทางต้องดูแลและรับผิดชอบด้วยตัวเอง หากเกิดการสูญหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ แทนได้***

อัตราค่าบริการ : วันที่ 24 เมษายน - 04 พฤษภาคม 2563 
(ผู้เดินทาง 16 ท่านขึ้นไป)                   

- ผู้ใหญ่ห้องไม่มีหน้าต่าง (พักคู่ )  ท่านละ 109,000.–บาท
- พักห้องแบบมีระเบียง (พักคู่)  เพิ่ม  ท่านละ 12,000.– บาท  
- พักห้องแบบมินิสวีท  (พักคู่)  เพิ่ม  ท่านละ  20,000.– บาท
- ตั๋วเครื่องบิน Premium Class เพิ่ม    เริ่มต้นท่านละ 32,000 – 42,000.– บาท 
- ตั๋วเครื่องบิน Business Class เพิ่ม     เริ่มต้น ท่านละ  76,500.– บาท       

** หมายเหตุ  - ราคาตั๋วเครื่องบินและค่าบริการ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้  ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนราคาน้ำมันดิบที่มีผลต่อสายการบินและเรือสำราญ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมการเดินทางเพื่อความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Visitors: 221,848