ทัวร์กรุ๊ป ล่องเรือสำราญVoyager of the Seas รวมตั๋วเครื่องบิน SQ เดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์ 1 - 4 พ.ย.62 สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์,พอร์ตคลัง-มะละกา (มาเลเซีย)–สิงคโปร์ ทัวร์ล่องเรือสำราญ เอเชีย พฤศจิกายน

รหัสสินค้า : HMT-ZZELM-VOYAGER OF THE SEAS4D-SQ

ทัวร์กรุ๊ป : ล่องเรือสำราญ Quantum of The Seas ( Royal Caribbean ) - รวมตั๋วเครื่องบิน,เดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์

เส้นทาง : สิงคโปร์ - กัวลาลัมเปอร์, พอร์ตคลัง (มาเลเซีย) - มะละกา (มาเลเซีย) – สิงคโปร์ 4วัน 3คืน

สายการบิน : Singapore Airlines ( SQ )

รวม : ตั๋วเรือ 3 คืน /ตั๋วเครื่องบินระหว่างกรุงเทพ-สิงคโปร์ / รถรับส่งระหว่างสนามบิน-ท่าเรือ / ซิตี้ทัวร์ตามที่ระบุตามโปรแกรม /ภาษีท่าเรือ /ค่าทิปพนักงานบนเรือ / อาหารบนเรือทุกมื้อ / กิจกรรม ตามที่ระบุในตั๋วเรือ / **มีหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทาง

ไม่รวม : ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง (นอกเหนือจากรายการที่ระบุ )

>>ราคาโปรโมชั่นที่นั่งมีจำนวนจำกัด !!!

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป ,โปรแกรมการท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ

**หมายเหตุ:ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง,จำนวนห้องพักบนเรือที่ยังว่างอยู่ ,กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

เดินทาง : 1 - 4 พฤศจิกายน 2562


ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

29,900.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

                             

# Voyager of the Seas ล่องเรือสำราญเที่ยว 2 ประเทศ 
**สิงคโปร์ - กัวลาลัมเปอร์, พอร์ตคลัง (มาเลเซีย) - มะละกา (มาเลเซีย) – สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
โดยสายการบิน Singapore Airlines
**เดินทางพร้อมกรุ๊ปพร้อมหัวหน้าทัวร์ดูแล
**วันที่ 1 – 4 พฤศจิกายน 2562  : 
ราคา เริ่มต้น 29,900.-บาท

วันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2562  สิงคโปร์  – Voyager of the Seas

06.45 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4  Row K ประตูทางเข้าหมายเลข 4 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและมอบเอกสารการเดินทาง และเช็คอินให้ท่าน
09.45 น.  เดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ ด้วยเที่ยวบิน SQ973 (พร้อมบริการอาหารและแครื่องดื่มบนเครื่อง)
13.15 น.  เดินทางถึงสนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์  หลังจากนั้นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นำท่านสู่ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center (MBCCS)
บ่าย  บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้องอาหาร Windjammer Café บนเรือ ที่ชั้น11 และ อาหารว่างที่ Café Promenade ชั้น 5 ได้ตลอดทั้งวัน 
16.30 น.  เรือ Voyager of the Seas จะออกจากท่าเรือ Marina Bay Cruise Center(MBCCS)
** ผู้โดยสารควรถึงท่าเรือเพื่อทำการเช็คอิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนเรือออก **
เมื่อท่าน ได้ผ่านขั้นตอนการเช็คอินขึ้นเรือ เพื่อเข้าห้องพักของท่านแล้ว
** เตรียมตัว เข้าร่วมฟังการสาธิตระบบความปลอดภัยบนเรือ (Muster Drill) ตามโซนที่ระบุไว้ในบัตร SeaPass กรุณาเช็คเวลาที่แน่นอนจากประกาศบนเรืออีกครั้ง **
เมื่อเรือได้ออกจากท่าเรือแล้ว ท่านสามารถพักผ่อนที่ห้องพักของท่าน หรือสำรวจรอบๆ เรือได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ  บริการอาหารค่ำที่ห้อง Main Dining แบบ A La Carte ที่ห้องอาหาร Sapphire ชั้น 3,4 และ 5ท่านจะได้รับหมายเลขโต๊ะอาหารก่อนลงเรือ จากนั้นชมการแสดงของขบวนพาเหรดจากเหล่านักแสดงของเรือสำราญ บริเวณ Royal  Promenade ตามด้วยพิธีต้อนรับจากทีมกัปตันเรือ และ  ลูกเรือ และยังมีการแสดงระดับโลกของ Royal Caribbean Cruise ในห้อง La Scala Theaterชั้น 3  และ 4 หรือจะปิดท้ายค่ำคืนแรกนี้ด้วยแสงสี และดนตรีตามไนต์คลับ หรือ นั่งชิลจิบเครื่องดื่มที่บาร์บนดาดฟ้าเรือได้ตามอัธยาศัย
หมายเหตุ:** โปรแกรมต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถดูโปรแกรมแต่ละวันจากทางเรือ จากนิตยสาร Cruise Compass

วันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2562  กัวลาลัมเปอร์, พอร์ตคลัง (มาเลเซีย)

เช้า  บริการอาหารเช้า แบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้อง Windjammer Café บนเรือ ที่ชั้น 1หรือคุณจะเลือกทานแบบ A La Carte ที่ห้อง Main Dining ที่ห้องอาหาร Sapphire ชั้น 3, 4 และ 5 ตามอัธยาศัย โปรดดูรายละเอียดเวลาบริการจาก นิตยสาร Cruise Compass    
กลางวัน  บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้องอาหาร Windjammer Cafeที่ชั้น 11 หรือเลือกทานที่ Main Dining ในแบบ A La Carte ตามอัธยาศัย
14.30น.  เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือคลัง ประเทศมาเลเซีย
หลังจากนั้น นำท่านนั่งรถบัสเข้าสู่ เมืองคลัง ซึ่งถือว่าเป็นเมือง และประตูหลักทางทะเลสู่มาเลเซีย อีกทั้งยังเป็นท่าเรือที่ใหญ่ และคับคั่งที่สุดของประเทศอีกด้วย 
พาท่านเยี่ยมชม GALERI DIRAJA SULTAN ABDUL AZIZ หรือว่า THE ROYAL GALLERY เป็นหอพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และข้าวของเครื่องใช้ใน His Late Majesty the Yang di-Pertuan Agong XI, Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj พร้อมกับสัมผัสกับวิถีชีวิตอันเลิศหรูที่ Istana Alam shah palace
หลังจากนั้น นำท่านสู่วัด Klang Kwan Imm Temple ซึ่งเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองคลัง และไม่พลาดที่จะพาไปช้อปปิ้งจัดเต็ม ซึ่งเมืองนี้จะไม่ทำให้คุณผิดหวัง คุณจะพบกับสินค้าหลากหลายประเภทที่ศูนย์การค้า Aeon Jusco Bukit Tinggi
เย็น  นำพาท่านลิ้มลองอาหารเย็น ที่ภัตตาคารท้องถิ่น
ได้เวลาอันสมควร นำท่านกลับท่าเรือพอร์ตคลัง 
21.00 น.  เรือออกจากท่าเรือ กัวลาลัมเปอร์ (พอร์ตคลัง) ประเทศมาเลเซีย

วันอาทิตย์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2562  มะละกา (มาเลเซีย)

เช้า  บริการอาหารเช้า แบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้อง Windjammer Caféบนเรือ ที่ชั้น 11 หรือคุณจะเลือกทานแบบ A La Carte ที่ห้อง Main Dining ที่ห้องอาหาร Sapphire ชั้น 3, 4 และ 5 ตามอัธยาศัย โปรดดูรายละเอียดเวลาบริการจาก นิตยสาร Cruise Compass
08.00 น.  เรือจอดลอยลำในน่านน้ำ มะละกา, ประเทศมาเลเซีย นำทุกท่านขึ้นฝั่งโดยเรือเล็ก นำท่านนั่งรถบัส เพื่อเดินทางสู่ จัตุรัสดัตช์ และ โบสถ์คริสต์มะละกา โบสถ์แดงนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปีที่ชาวดัตช์ปกครองมะละกา ใช้เวลาในการสร้างถึง 12 ปี และ เยี่ยมชมสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมของชาติตะวันตก อย่าง โบถส์ St. Paul'sChurch และ อนุเสาวรีย์ St. Francis Xavier
เที่ยง  นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคารท้องถิ่น
หลังจากนั้น นำท่านสู่ Dataran Pahlawan Megamall ช้อปปิ้งอิสระ ซึ่งท่านสามารถหาซื้อของฝาก ของที่ระลึกได้อย่างจุใจได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับที่ท่าเรือ มะละกา
เย็น  รับประทานอาหารเย็นที่ห้อง Main Dining แบบ A La Carte ที่ห้องอาหาร Sapphire ชั้น 3, 4 และ นอกจากนี้อาหารค่ำยังมีบริการในแบบบุฟเฟต์ นานาชาติที่ห้อง Windjammer Café ที่ชั้น 11 ซึ่งจะให้บริการถึงโดยประมาณ 4 ทุ่ม และ ยังมีอาหารว่างบริการที่ห้อง Café Promenade  ที่ชั้น 5 ตลอดทั้งคืน ชมการแสดงขบวนพาเหรดเหล่านักแสดงของเรือสำราญ บริเวณ Royal  Promenade เพื่ออำลาจากทีมกัปตันเรือ และลูกเรือ และยังมีการแสดงระดับโลกของ Royal Caribbean Cruise ในห้อง La Scala Theater ชั้น 3 และ 4 นอกจากนี้ยังสามารถเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าปลอดภาษี และร่วมสนุกกับคาสิโน ที่เปิดบริการแก่ท่านตลอดทั้งคืน
20.00น.  เรือออกจากท่าเรือ มะละกา, ประเทศมาเลเซีย
หมายเหตุ**กรุณาตรวจว่าท่านต้องไปรับหนังสือเดินทาง (passport) ของท่านคืนในเวลา และสถานที่ไหนบนเรือคืนนี้ท่านจะได้รับ แท็กกระเป๋าตามสีต่างๆ จากทางเจ้าหน้าที่เรือ กรุณาวางกระเป๋าของท่านไว้ที่หน้าห้องพัก ก่อนเวลาเที่ยงคืน ท่านควรเตรียมกระเป๋าใบเล็กไว้ใส่สัมภาระ ก่อนที่จะออกจากเรือในเช้าวันถัดไป

วันจันทร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2562   สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

เช้า  บริการอาหารเช้าที่ ห้อง Windjammer Caféชั้น 11 หรือ Café Promenade ที่ชั้น 5
08.00 น.  เรือสำราญ Voyager of the Seas เดินทางถึงท่าเรือ Marina Bay Cruise Center Singapore  โดยสวัสดิภาพ...เมื่อท่านออกจากเรือ ท่านไปรับกระเป๋าตามที่เจ้าหน้าที่เรือแจ้ง และตามหมายเลขบนแท็กสีกระเป๋าของท่าน
** สำคัญมากตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ **
หลังจากนั้น นำท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของประเทศสิงคโปร์ ถนนออร์ชาร์ด (Orchard Road)
***อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *** 
ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านสู่สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์
17.30 น.  ออกเดินทางด้วยเที่ยวบิน SQ982  สู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
19.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

….Cruise Vacations Start Here….Cruise Tour eXperts by HMT

รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสายการเดินเรือ และความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ 

หมายเหตุ ***กระเป๋าเดินทาง และ ทรัพย์สินส่วนตัวทุกอย่าง ผู้เดินทางต้องดูแลและรับผิดชอบด้วยตัวเอง
หากเกิดการสูญหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ แทนได้***

อัตราค่าบริการ : เดินทาง 01 - 04 พฤศจิกายน 2562

Interior with VirtualBalcony
(ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง)

ราคาท่านละ พัก 2 ท่าน / ห้อง
ผู้ใหญ่ หรือ เด็ก

29,900 บาท / ท่าน

OCEAN VIEW WITH BALCONY
(ห้องพักแบบมีระเบียงวิวทะเล)

ราคาท่านละ พัก 2 ท่าน / ห้อง
ผู้ใหญ่ หรือ เด็ก

32,500บาท / ท่าน

** กรุณาตรวจสอบห้องพักกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการจองห้องมีจำนวนจำกัด

Visitors: 16,203